Rüyanızda gördüğünüz nesneyi yazıp ara butonunu tıklayın

Rüyada yılan görmek


Rüyada yılan görmek neye delalettir?
Rüyada yılan görmek, bilemdiğiniz yada haberiniz olmadığı bir düşmana, yani gizli bir düşmana delalettir. Ayrıca rüyada yılan görmek esenliğe, saltanata, kadın kişiye, evlata, beyliğe ve kişinin hayatını kazanışına işaret eder.. Rüya gören kişi bedeninde bir yerinden çiyan yani yılan çıktığını görmesi: kan bağının bulunduğu bir kişinin düşmanlığına işaret eder. Rüyasında ağzından yılan çıktığını gören kişi söylediği bir sözden özellikle kötü ve çirkin bir sözden dolayı başına birşey geleceği, bir zarar göreceğine delalettir.

Yattığınız yerde, yastık veya yatak üzerinde yılanı öldürdüğünüzü görmek o kişinin vefat etmesine işarettir. Boğazından yılan çıkıp toprağa girdiğini görmek hayatının sonuna yaklaşmasına. * Yılanla boğuşmak düşmanından zarar görmeye. Yılanı öldürmek yahut kesmek düşmanına galip gelmeye. Yılan tutmak korktuğu şeyden emin olmaya, yılana sahip olup ondan korkmadığını görmek yüksek derecelere.

Rüyasında yılanın ayakları olduğunu görmek, hasımının yani düşmanının çok kuvvetli olacağına işarettir. Etrafında toplanmış bir çok yılan görmek, akrabasının kendisine düşman olduklarına; bunların kendini soktuğunu görmek, onlardan zarar göreceğine; sokmaması, zararı dokunmayacağına delalet eder. Rüyasında pençeleri, tırnakları olan ve boynuzları olan yılan görmek, gayet kötülükle dolu büyük bir düşmana delalettir. Bir yılandan korktuğunu gören, düşman şerrinden emin olur. Bir yılan görüp korkmadığı halde ondan kaçtığını gören, kederlenir.

Büyük yılan büyük ve güçlü düşmana, küçük yılan zayıf düşmana. Ağzına yılan girdiğini görmek ilim ehli olmaya. Yılanın uçarak yükseldiğini görmek sevinç ve sürura ermeye. Bir yere yılan düşmesi, oranın yöneticisinin vefatına. Başının üzerinde yılan görmek devlet kademesinde itibar sahibi olmaya. Kab dolusu yılan görmek müslümanlara buğzetmeye. * Yeşil yılan din düşmanına. Etrafında yılanlar görmek yakınlarının düşmanlığına, onların sokamaması zarar verememelerine. Yılandan korkmak düşman şerrinden emin olmaya. Evde görülen yılan evdeki düşmana, hariçte görülen yılan dışarıdaki düşmana. * Yılanın eti, kemiği ve derisi düşmanın malına. Yılanın kendisiyle konuştuğunu görmek düşmanı ile barışmaya yahut hayır ve menfaate ermeye. Yılanın kendisine fena söz söylediğini görmek düşmanı ile kavga etmeye yahut düşmanı yüzünden zarara uğramaya. Altın, gümüş ve diğer madenlerden yılan görmek büyük hayra, Arkadan yürüyen yılan hileli düşmana. * Rüyada yılan görmek her türlü düşman demektir. Çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi yılanları görmek çok daha da tehlikeli düşman demektir. Rüyada yılanı evde görmek düşmanın size kötülük yapacağına yorumlanır. Bu rüya karı kocanın kavga etmesine işaret eder. * Rüyada yılan görmek, hilekar bir düşmanla tabir olunur. Evinde yılan görmek, düşmanın evin içinde olduğuna, evin dışında yılan görmek düşmanın dışarıda bulunduğuna delalet eder. * Bir yılan öldürdüğünü gören düşmanına üstün gelir. Bir yılanı öldürüp eliyle yerden kaldırdığını veya parçalayıp öylece kaldırdığını gören, düşmanına üstünlük sağlar ve malını alır. Yılanın kendisine güzel bir söz söylediğini gören, düşman ile barışır. * Bir rivayete göre hayır ve menfaate erer. Başka bir rivayete göre sonunda sevinilecek bir mal alır.

Cabirül Magribiye göre, rüyasında burnundan, memesinden cinsi organlarından yılan çıktığını görenin evladı kendisine düşman olur. Yılanın kulağından, göbeğinden veya ağzından çıktığını görmek, ev halkının rüyayı görene düşman olduklarına delalet eder. * Halit el-İsfehaniye göre; koynundan yılan çıktığını görene, oğlu düşman olur. Yastığı veya yatağı üzerinde bir yılanı öldürdüğünü görenin, eşi vefat eder. Yılan yumurtası zayıf düşmanla tabir olunur. Bir yılanla uğraştığını gören, düşmanı ile kavga eder, kendini bir yılanın soktuğunu gören, düşmanından zarar görür. * Bir ev yılanı gören, düşman şerrinden uzak kalır. Bir yılanı kesip parçaladığını gören, düşmanından öcünü almış olur. Bir yılan beslediğini ve ondan korkmadığını gören, büyük bir mevkie ulaşır. Rüyada büyük bir yılan görmek, düşmana işarettir. Rüyasında ağzına bir yılan girdiğini gören, büyük bir ilim sahibi olur. * Ebu Sait El-Vaize göre, kara yılanı görmek mal edinmeye; su yılanı görmek, hatırı sayılan biriyle arkadaşlığa; ejderha görmek, kuvvetinin ve kudretinin artmasına delalet eder. Rüyasında bir yılanın uçarak yüksek bir yere çıktığını gören, sevinir; bir yere gökten bir yılan düştüğünü görmek, o yerin idarecisinin ölümüne işarettir. * Başının üzerinde yılan gören, hükümet makamlarınca itibarlı sayılır. Yılanlarla dolu bir yer görmek, müslümanlara karşı düşmanlığa yorumlanır.
Cafer-i Sadika(R.A.) göre, rüyada yılan görmek on şekilde tabir olunur; Gizli düşmanlık, geçim, selamet, hükümet, emirlik, devlet, eş, evlat, ölüm ve sel.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada iri ve uzun yılan görmek, korkuya işarettir. Bazen de, iri ve uzun yılan, aile, kadın ve evlattan düşmanlığa işarettir.Bazen de, bu rüya, yaramaz, korkunç ve şerli komşuya işarettir. İri ve uzun bir yılana sahip olduğunu gören kimse büyük bir saltanata nail olur. Rüyada yılan, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya bir kadın yahut da bir çocuktur. * Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı ejderha, o kimsenin kuvvet ve devletidir. Yılan, mal sahibi düşmandir. Yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse, o yılan kendisine hile edecek bir düşmanıdır. Yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafindan mal gelir. Eğer yılanı öldürdüyse düşmanına galip olur. Kendisini yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafindan bir eza ve mesakkat erişir. Rüyada yılanı yaktığını görse, düşmanını katleder ve düşmanlarına galip gelir. * Yılanın uçtuğunu görse, düşmanları başka bir yere gider. Küçük yılan, küçük çocuktur.Küçük bir yılanı öldürdüğünü görse, küçük çocuğu vefat eder. Rüyada, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek o yerde harbin meydana gelmesine işarettir. Yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmakla onlardan bir şey elde eder. * Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanının en şiddetlisidir. Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır. Bir kimse rüyada, yılanı deliğinden girip çıktığını görse, o kimseyi mahzunedecek seytanin tasallutuna işarettir.

Rüyada yılanla kavga ettiğini görse, kuvvetli düşmanı ile harbeder ve düşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılırlar. Eğer yılan onu soksa, bir musibete düşer ve halas olmadan ümid kesilir.Kendi döşeğinde bir yılan öldürdüğünü gören kimsenin hanımı vefat eder. İki parça edilmiş yılanın parçalarını eline aldığını gören kimse, düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder. * Rüyada yılanın etini çiğ olarak yediğini görse, düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir. Yılanın etini pişirerek yediğini görse, düşmanına galip ve cihat yüzünden helal mala nail olur. Yılanın, kendisini zehirleyerek vücudunun şiştiğini gören kimsenin bir düşmanı ile düşmanlığı olur ve kendisine istenmeyen bir şey isabet eder. Yılanın zehiri kendisine tesir edip et ve kemiklerin birbirinden ayırdığını görse, o kimse düşmanı ile harbeder ve mağlup olur. Ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dağılır. Eğer bu halden öldüğünü görse, düşmanı onu öldürür. * Yılanın sivri dişleri düşmanın kuvvetidir. Kendi evinin yılanlarla dolduğunu ve onlardan kormadığını görse, o kimse kendi evinde nefsine düşkün insanları ve Müslüman düşmanlarını görür.Rüyada görülen su yılanları maldır. * Rüyada yakasında ve kolunda korkmadığı beyaz ve küçük yılanın olduğunu görmesi, faydalı maldır. Rüyada zehirsiz, sıkıntısız, kendisine itaat ve dilediği gibi hareket eden birtakım yumuşak yılanlara sahip olmak, rüyayı görenin eline eritilmiş birtakım altın ve külçeler geçmesine ve onları bir yere gömüp gizlemesine işarettir. * Rüyada arkadan yürüyen yılan hileli düşmandır. Yılanların gözü önünde yürüdüklerim ve etrafinda dolaştıklarını gören kimseye, beraberinde bulunan ve ona bir zarar ve ziyan veremeyecek düşmana işarettir.Bir yılanı görüp fakat ona görünmeksizin kaçsa,düşmanından emin olur ve ona zafer bulur. Ölmüş bir yılan görse, kendi çabası olmadan Allah-u Teala düşmanını helakeder. Zarar ve ziyan vermeksizin birtakım yılanların evine girip çıktıklarını görse, bu rüya akrabalarından olan düşmana işarettir. O yılanları yine aynı şekilde kendi evinden başka yerde görse, düşmanının yabancılardan olmasına işarettir. Bir şehirde yılanların öldürüldüklerini ve onların büyüklerinden birisini kendisinin öldürdüğünü görse, o şehre sahip olur. Yılanı yüksek bir yere çıkıyor görse, rahat, ferahlik ve sevince erişir.

Yılanlar hastalık ve kederi anlattığı gibi, düş kırıklıklarının da işaretçisidirler. Engerek yılanı bir bela anlamını taşır. Boğa yılanı ise, karışık ve kötü günlerin yaklaşması olarak değerlendirilir. * Rüyada yılan görmek; iş hayatınızda karışık ve zor işlerle uğraşacağınıza, yılanın sürünerek size doğru geldiğini görmek; düşmanlarınızın birleşerek size karşı bir tehlike oluşturmaya çalıştırdıklarına, yılanla boğuşup öldürdüğünüzü görmek; bir düşmanınızı yeneceğinize, yılan eti yemek; bir işten fayda elde etmeye, yılan ile konuşmak; düşman ile barışmaya işarettir. 9264Rüyada yılan görmek (351350) defa okundu.
Benzer rüya yorumları: çıyan, çiyan

yılan için yapılan yorumlar
Yazan: Fatih (2017-04-18 15:06:19)

Arabada giderken kobra yılanı gibi bir yılan disleriyle ana yolda arabaya saldırıyor biz yanından geçiyoruz bizi geçen arabanın bagajına bindiğini görüyorum şoföre söylerken bizimde şoför camında kuyruğunu görüyorum dışarı atıyım derken uyanıyorumYazan: Havvagul (2017-03-29 08:56:11)

Siyah yilan satin aliyorum bir ara evden kayboluyor bi bakiyorum tuvaletin icinde cikartiyorum torunuma zarar verecek diye sokaga atiyorum topragin ustune dusuyor sonra gozden kayboluyor zararsizdiYazan: Beren su (2017-03-28 08:33:58)

Rüyamda sevdiğim tam karşımda normal boyda açık renkli yılanın kafasını tek eliyle ezior ve bana veriyordu anlami nedirYazan: Shamil (2017-03-17 21:55:50)

Ruyamda hec gormedigim bir odada hic tanimadigim biriyleydim ve o odada 1 tane 2 kisilik yatak vardi bende o yatgin uzerindeydim . Yerde coklu yilanlar vardi . Her boyda yilan var kucuk buyuk. Yer kirik tahtadandi. Sonra yilanlarin hepsi o tahtalarin deliklerinden kirik yerlerinden asagi indiler. Bende o deliklerden bakdim ve hepsi asagidaydilar ama bana hicbirsey yapmadilar... yorumunu bilen varsa bana mailimden yazarsa sevinirim.Yazan: beyhan (2017-03-08 07:42:50)

Ruyamda incir agacina çıkıyorum uzerinde bir suru sarı kuslar var birini elime aliyorum ama ağacın tepesine yılanlar yuva yapmış. Küçük küçük yilanlar. Ben yilan yuvasinin yanina dogru cikip agac dallarını sarsinca hepsi kacip uzaklastiYazan: Elif (2017-01-30 11:04:18)

Ruyamda guvercin 2tane gordum yumurtluyolardi yavrular dikenlenyordu ilkkez yakin ugrasiyordum disarda birileri bakdi dini anlama bakdim kopek bebek yilan ilkkez cikdi.Yazan: havva (2017-01-15 16:24:02)

teyzem ruyasında bn dayım ve teyzem kendısını gorumus ruyada sarı bır yılan gormus dayım kacalım demıs teyzem ve dayım kacmıs bn se kacmamıs sarı yılan ayak parmaklarımdan baslayıp butun vıcudumu sarmıs lutfen ruyamı acıklarmısınızYazan: Ecem (2017-01-11 11:11:22)

Rüyamda beyaz bir yılan gördüm iri ve uzundu.. fafat yılan beni değil başka birini sokuyordu.. ağzında kan vardı yılanın. En sonunda yılanı elimle aldım ve camdan aşağı attım.. kurtuldum yani.. ama rüyamda bile hep tedirgindim.Yazan: Ali badem (2017-01-09 01:06:08)

Su içinde kara yılan kediyi yemeye kalktı bende kurtaya çalıştım ve de kurtardım yılanı başını kestimYazan: Şekerpare (2017-01-03 14:36:26)

Merhabalar Rüyamda ince uzun çıngıraklı kırmızının yoğun olduğu alaca renkli bir yılan sürekli elime dolanmaya çalışıyordu. Biraz boğuştuktan sonra o yılan baş parmağımı ısırdı. Parmağımda kaldı. Uğraştım çıkaramadım. Bi kadın geldi parmağımdan yılanı çıkardı. Sonrasında yılanın soktuğu yer şişip zonklayıp morardı bende kızdım ona sen çıkardın beni zehirledi diye. Sonrasında bi adam geldi ısırığın olduğu yeri üfledi soğuttu sonra sıkıp kanı akıttı. Kanın aktığı yer önce kocaman bir boşluk oldu. Daha sonra parmağım kendi haline geri döndü. Rüyamı yorumlarsanız çok memnun olurum çok teşekkür ederim.Yazan: defne (2016-12-20 14:46:09)

merhaba ben rüyamda yılana taşala vurup öldürmeye çalışıyordumYazan: ilayda (2014-10-16 13:02:24)

ruyamda odamdan cikmism gitmisim 1 saat sora geldiigmde odama yatagmin ustune cok kalin cok uzun yilan kendini kaplamis sekilde yatiordu bogazindan tuttum derisini cekttim birsey yapmadi sora korkumdan yilani camasir makinasina sokmusum onun icinde bisurru ses cikiyordu annem makinayi acmak istedi yok acma icinde yilan var dedm asag kosarken merdivenlerden annem makinayi acti yilan ustumme dustu cok korkunctuu etkisi halaa ustumde :'( sonrada yatagmma tekrar gelmis onu oldurmusttum ve orda yataktta bogup oldurmek veffat etmeye isaretmis :'(Yazan: yunus (2014-10-10 07:45:40)

Mrb ben rüyamda yemek icin yumurta kiriyordum içi curuktu yere attigimda ise içinden kocaman büyük bi yilan cikip kaciyordu ve ben hayretler içinde kaliyordum anlamini çok mer ediyorumYazan: asiye (2014-10-03 09:45:14)

rüyamda siyah ve normal boyda bir yılanin annemle evleneceğini, annemin bunu istmemesine rağmen mecbur olduğunu söyleyerek evlenecgini söyledigini gordüm.Ben de bu durumu engellemeye calışıyordum çunku istmiyordum, annem de istemizordu sonra baska bir yerde beyazimsı daha cok su rengine benzeyen bir yılanin kafasini üzüm tabagina koyup suyunu içtiğini gordum tehlikli oldugunu biliyordum o yuzden tek basima ölduremiyordum yardim aliyordum ama kimse yardim etmiyorduYazan: yunus emre (2014-10-03 03:30:58)

Derede bir kizi kurtrdim ondan sonra yuzerek kiyiya dogru ilerlerken ince bir yilan takildi tam yilani cekerken uyandimYazan: incilay (2014-09-28 09:34:18)

rüyamda babaannem vefat edince dedemin sattığı evin bahcesini süpürürken tas sandığım kocaman bir yılanla karsılaşıyorum bina büyüklüğünderengi grimsi ve desenli ve altında küçük yavuları var benim üzerime geliyor sonra ben aglayınca geri cekiliyor sonra bir adam gelip bana saldırıyor yılanda adama saldırıyor sırada yavru yılanlardan biri beni korumak için yanıma geliyor ve adam silahını cıkarıp yavru yılana doğrultuyor bnde yavru yılanın önüne gecip vuruluyorum sonra anne yılan adamı ikiye ayırıp ucurumdan asagı atıyorYazan: Meral (2014-09-14 10:07:14)

Ben rüyamda kücük bir siyah yılan gördüm, yatak odamda üstüme denistirecektim, oğlan/bebek çocuğumun yatağının içinde küçük siyah yılan gördüm ve korktum ama ona çıkarmak için uğraşdım ama yapamadım başarılı olamadım. Sonra bi baktım yatağımın altına gitmiş ama bu sefer daha çok yılan yavruları vardı, bir süzegecnen almaya uğraşırken aralarından anaları çıkdı geldi, ve beni, bizi rahat bırak gibisi püskürdü üstüme. Ve sonra çoçuklarım geldi ve kızım yılanın olduğu yere gitti ve bende kızıma cekdim aldım , odadan çıkdık ve kapıya kapattım. Rüyamdaki yılanlar hepside sıyah yılandı ve anaları kalın parlak sıyah ve çok güclü görünüyordu. Rüyama yorumlarsanız çok memnun olacağım.Yazan: x (2014-09-03 08:53:35)

BEN YILANIN AĞZIMDAN İÇERİ GİRDİĞİNİ GÖRDÜM.SONRA YERE SÜT KABI KOYDUM AĞZIMI AÇTIM, AMA YILAN ÇIKMADI.ANLAMINI YAZARSANIZ.Yazan: Önder TATOGLU (2014-07-08 09:05:10)

Yatakta cok terledim bu ruyayi gorunce yatamadim sabaha kadar yilan ile oynuyorum elimdee omuzumda felan saldirmiyor bana sonra elimi isirdi birakmadi telas icine girdim bir an yilandan kurtulmaya calisiyorum ama bir sekilde attim yere kapilari kitledim korktum ustumu degistirdim kokumu takip etmesin diye yanimda da 2kisi var korkma diyorlar. Bir kalktim sabah olmuss herr yerim agriyor nasill mucadele verdiysemm yatakta ilginc bir ruyaa gercekten.Yazan: kerim (2014-05-19 12:47:37)

Ben ruyamda bi kulube gibi bir yerde yilan gordum ama cok buyuktu borularin arasinda geziyordu bende bir boruya bastim kafasini orda sıkıştirdim babama bagirdim babam geldi yilani kafasindan tuttu bogarak oldurdu sonra annem geldi bende anneme anne bak tilan oldurduk diyordum simdiden tesekurlerYazan: hakan (2014-04-05 14:34:32)

Yılan el bileğime dolanıp elimi ısırdı ama elimde zırhlı eldiven vardı bu yüzden diş geçiremedi. Sonra ben elimle yılanın ensesinden yakalayıp etkisiz hale getirdim.bunu iki kez aynı şekilde gördüm.Yazan: mramor (2014-04-04 13:31:35)

rüyam bir cocuğu yılan ısırıyor bende o çocugu kucaklayarak hastaneye gedim ayak parmagını ısırmıstı doktor ayagının kamaması ıcın ayaklarına neşter vurarak kanattı ama emesı gerektıgını soylendı ama cesaret edıp onun ayagını ememedım.....hayır dıyelım hayra yoralımYazan: nejdan (2014-04-02 10:16:01)

ryuamda topraktan kocaman bi yilan cikti bana ne demektirYazan: ersin (2014-03-31 21:43:38)

ruyamda telefonuma 1 tane yılan girdiğini gördüm sonra o yılanı amcam öldürdü ondan sonra siyah 1 tanesi yine telefonuma girdi bu sefer aradım bulamadım telefonu kırdım yinede bulamadım yardımcı olurmusunuzYazan: evrim (2014-03-29 07:03:37)

ben rüyamda siyah küçük bir yılan ve serçe gördüm . bir akrabamın evine gidiyorum ve bahçede oturuyoruz . yılanı görüyorum ona belli etmeden kaçmak istiyorum ama olmuyo bir süre sonra kayboluyo etrafıma baktığımda göremeyorum . sonra sırtımda olduğunu fark ediyorum uzanıyorum almaya çalışıyorum . olmuyo . bir süre sonra serçeyle birlikte kaybolup gidiyolar . .yorumlar mısınız ? şimdiden teşekkür ettim . .Yazan: nergiz (2014-03-28 14:28:00)

yeşil renkteki bir yılanın başını bıçakla kesiyorum. fakat gövdesi yine kıpırdıyor.korkup uzaklaşıyorum.Yazan: arzu (2014-03-26 13:23:17)

ruyamda evimden bir yilan cikiyor ve kapinin onundeki bir kedi onu bogazindan yakaliyor ve isiriyor.yilanin dislerinden cikan zehiri fiskirirken goruyorum. bunun anlami nedir.Yazan: duygu (2014-03-26 07:41:09)

Ben ruyamda kobra yilani gordum disardan eve giriyordu. hic kimse korkmuyor ama ben cok korkuyordum ondan surekli kaciyodum. hatta kardesim eline aldi beni korkutmaya basladi ben koltugun arkasina falan saklaniyordum. Bunun anlami ne ?Yazan: merve (2014-03-25 20:57:52)

ruyamda kızım ve benım elımde ıkı tane yılan gördum.. toprağa ekecektık.. ama sonra yılan bana tıslayıp yılanı elımden attım bır delığe gırdı ama o delıktede başka yılan vardı. anlamı nedır?Yazan: malum (2014-03-25 11:10:33)

rüyada akıntılı bir su sizin dünya da mücadele ederek yaşamanızdır.kobra yılanları ise sizi cekemeyen düşmanlarınız.bir işin üstesinden gelirken oişe ilişkin sıkıntılarınız olacak fakat bunun üstesimden onca düşmana rağmen bir dostunuz sizi kurtaracaktırYazan: ESMER (2014-03-22 17:56:29)

GECE YATAĞIMDA ATARKEN HER YERİMİ KÜÇÜK YILANLAR SARMIŞTI TEK TEK ATTIMÜSTÜMDEN.....ACAYİP KORKMUŞTUM BNİ ÇOK ETKİLEDİYazan: derya (2014-03-21 09:16:45)

bir deniz kenarında telefon görüşmesi yaparken bir bank kenarına geçiyorum bankın kenarları parmaklıklı demirle cevrilmiş bi anda demirler yılanlar dolanıyor ve yılanlar birbirleri ile düğüm olmuş bir tanesi siyah renkte diğerlerinin rengini hatırlamıyorum . ve yılanlardan 2 tanesi başaklarımdan sürekli ısırıp bırakıyor.bankın 3 tarafı demirlerle kaplı olduğu için önüde deniz olduğu için ordan bir kurtulamıyorum . yorumunuzu rica ederim.Yazan: safir (2014-03-19 09:18:16)

Merhaba Bu gece rüyamda bir tane yılan rahmime giriyordu ben de bunu farkeder etmez yılanı çektim fakat yılanın baş kısmı içerde kaldı. tabi çok korkuyorum içimde yılan var beni sokarsa , bana bir zarar verirse diye. Annem ve babama söylüyorum onlar beni hemen hastaneye götürüyorlar. Arabaya biniyoruz ben okadar durgun ve düşünceliyim ki elim karnımda hiç konuşmuyorum ama çok dalgın ve üzgünüm. Sonra ne oldu hatırlamıyorum karnımın içinde yılan değil de muz olduğunu gördüm. Sonra rahatladım bana zarar vermiyce için. Ama nasıl olur diyorum yılandı o. İçim tam rahat olmuyor. Etkiledi beni. Yorumlarsanız çok sevinirim.Yazan: merve (2014-03-15 07:58:25)

daha acık ve anaşılır yorum dileği ileYazan: Senem (2014-03-14 18:49:36)

rüyamda odamdaydım kırmızı bi yılan görür gibi oldum ona baktım ve karnımı açtığımda kırmızı yılan gibi karnımın bi bölümü kırmızı yılan derisi olmuştu babamla konuştum hastaneye gidelim soyarlar geçer dedi ama bende rüyamda aşırı derecede korktum annemin yanına gittim ve aynı yılan derisinden ayakkabı giydiğini ve çanta taktığını gördüm anlamı ne acaba baya bi etkilendimYazan: Amigra (2014-03-12 08:18:01)

Bende rüyamda siyah ve bayağı kalın yılan gördüm önce adamın biri onları yetiştirmiş gibiydi sonra onlara hayretle bakarken yilanlardan biri yaklasip elimi tuttuğu gibi ısırdı dişlerini de gördüm babama kostum şehrini çıkarsın diye babam yapamadı karsida çocuklar vardı onlara kostum onlar becerdi zehrinden kurtuldum ama elim ve kolum biraz sismistiYazan: yıldız (2014-03-04 09:35:24)

Rüyamda annemlerin bahcesindeyim bahceden kocaman bir oyuktan uzunca sarı rekli bir yılan çıkıyor yanımda birkaç kişi daha var ama hatırlamıyorum.onlarla beraber orda bulunan bir kürek alıp yılanı tekrar delige sokmaya çalışıyorum baya ugraşıyorum soktugumda bakıyorum gıri renkte ufak bir yılan daha var onuda sokmaga çalışıyorum ama çok korkuyorumYazan: aysegul (2014-03-01 19:54:03)

ben devamli yilan goruyorum dun aksamda yilanin sirtima girdini gordum artik biktim yilan gormekten:((Yazan: sabandesti (2014-02-26 21:21:33)

ruyamda isyerının bahcesındekı ayva agacının ustunde 2 tane kobra yılanı gordum ve benı fark edınce kacıp dukkanın catısına cıktıklarını ve orda sırtları donuk duroyolardıYazan: CEYDA (2014-02-23 20:41:55)

MERABA BEN CEYDA RUYAMDA DENİZE YILANI BIRAKMAK NEYE İŞARETTİR ?Yazan: hakan (2014-02-17 10:13:45)

mrblrr bende rüyamda çok karışık yılanlar görüyorum bi türlü öldüremiyorumm ne anlama geliyo bu?Yazan: serpil (2014-02-14 12:51:28)

annem lerde yim dışarı çıktım koçaman gri 6 metre civarında bir yılan çöreklenmiş önce germedim yanından geçmiş im geri döndüğüm de yılanı farkettim önce yanından değilde başka tarafdan gitmek istedim ama yılan ben dolaşana kadar benim önüme geçti ve saldırmaya başladı kaçamayacak imi anlayınca onunla boğuşmaya başladım ellerimle yılanın başını tuttum ve kopardım hıç kan akmadı ama yılanın kafasının altındaki kemikleri sıra sıra sayılıyordu .ama çok rahatladım öldürünce ..ne anlama geliyor lütfen açar mısın iz.Yazan: özlem (2014-02-13 16:01:53)

ben yılandan kaçtımı ve öldürdümü gördüm valla çok korkunç tuYazan: ayla (2014-02-12 17:10:10)

rüyamda kız kardeşim(13 yaşında) küçük koyu renkli bi yılan bulmuş ve zararsız diye evde beslemeye başlamış ve bi ara ben dış kapıdan çıkacakken yılan eşiğin altındanmı ne ayağımın altından soktu neye uğradığımı şaşrığ ayağımı kaldırdım yılan delikten ayağımı sokmuş sonra koştum ayağımı sabunladım zehiri geçsin diye bu ne manada.Yazan: ali (2014-02-12 02:59:22)

rüyamda yılanın göyüs bölgemden ısırdıgını ve yılanı yakalayıp öldürdügümü gördüm bu ne anlama geliyorYazan: sönmez sezgin (2014-02-09 09:39:02)

Oglum rüzasinda beni göruyo yilanlari n babasini oldurdugunu anneside babasini kurtarmaya calisiyo ama basaramiyo bunu ne anlama gelir bu arada ben obabayim lutfen aydinlatabilirmisiniz sagolunYazan: zeynep (2014-02-05 18:10:46)

meraba ben rüyamda su dolu evın ıcınde bir cok yılan gordum hepsı ustume yapışıyordu bunun anlamı nedırYazan: numan (2014-02-03 14:19:25)

Ruyamda yılanı suda bogarak öldürdüm ben nedemek !Yazan: ömer (2014-01-23 11:04:42)

rüyamda beni kovalyan siyah bi yılan gördüm?Yazan: orhan (2014-01-23 10:27:22)

Ben rüyamda ikitane yılan kavga ederken gördüm ama biri benim yatağıma doğru geliyordu bende gelmesin diye bagırıyordum uyandımYazan: Tuğba (2014-01-21 09:03:42)

Ben rüyamda bembeyaz bir ırmak içinde yüzüyoılan kardeşimle sonra yılan gelip bizi kovalıyo vee biz su içinde yüzüyoruzzzyılan çıkıp kardeşimi yemeye çalışıyo ama ben yılanı ödürüyorummmm ve o yerden çıkıp eve gidiyoruz yılan vazonun içinden çıkıyo BUNUN ANLAMI NE?????????????????????Yazan: tuğba (2014-01-20 08:39:19)

rüyamda üst üste tatlı bir su içiyordum tadı çok güzeldi içtikçe içesi geliyordu insanın. anlamı nedir acabaYazan: elmas (2014-01-18 14:03:29)

Ben rüyamda oğlumu boğazladığımı gördüm. Oglum yilan şeklindeydi. Ve ağzından kan geliyordu. Onu öldürdüğümü sanarak çok korktum. Sonra bir kavanozda suyun icinde yilan görüyorum. Yilan nefes almaya baslıyo. Yanimda olan anneme baksana anne yaşıyo,nefes alıyo diyerek seviniyorum. O yilan megerse oğlummuş. Bu ne anlama geliyor lütfen beni aydinlatir misiniz?Yazan: müge (2014-01-18 03:22:47)

Rüyamda agaca cıkmış bir yılan oglumu ısırdı ve ben koştum ama oglum kucagımda hareketsiz kaldı, cok korktum hemen uyanmışım. Bunun anlamı nedir?Yazan: hakan aylu (2014-01-16 20:51:41)

selam ben rüyamda iki tane iri yeşil yılan gördüm biriyle kapışarak öldürdüm biriniyse satırla boğazından kestim ama kan falan görmedim bana yeterli açıklamayı yapabilmenizi rica ediyorumYazan: yoni (2014-01-15 08:45:41)

rüyamda kobra yilani kolumu issiriyor sonra kadin oliyor sommurdugu kani geriye tüküriyor ne anlama geliyorYazan: ibrahimemen47@hotmail.com (2014-01-12 13:43:24)

odanıniçinde karşımda duruyordu onu vurmak istedim başaramadım sora yatağmdaoldunu gördüm yine vurmak istedim olmadıYazan: Adem sumbul (2014-01-10 12:29:04)

Yilan cocuklarimdan birini kafasinda yutmaya baslamisken onu ikiye kestim ve cocugumu kurtardim bunun ne demek oldunu cözemedim bilen varsa lütfen aciklik getirsin tesekurlerYazan: AYŞE (2014-01-08 20:08:09)

küçük başlı yeşilbir yılan gördüm anneme saldırdı ve daha sonra yılan kocaman oldu annem yılana vurdukça ters döndü fakat öldüremedik. lütfen biran önce dönüş yapabilirmisiniz rüyanla ilgili. tşkr.Yazan: esra (2014-01-05 10:07:13)

rüyamda 10 m boyunda bir yılan gördüm normal olarak ben kaçıyordum o beni kovalıyordu bütün binaları yıkmıştı birde kobra yılanıydı sonra koştum koştum bir müzik aleti satan yere girdim oradan bir flüt çıkardım çalmaya başladım o zaman benle dost oldu sonra nefesim kesildi sustum yılan hemen beni boğazına attı çok korktum korkudan bayıldım bunun anlamı nedir......? çok merak ediyorum lütfen açıklayım..... ne olurYazan: resul ozdemir (2014-01-04 02:53:11)

ruyamda bizim sefin evindeyim ve onunevindesefin kizi yilandan korkuyo ve o arada sef gelio ve yilani olduruo kizda yilanin kafasi kopmus halde yilani elinde tutup atior lavaboyaYazan: meyrem (2014-01-03 12:37:01)

rüyamda açık renkli iki yılanın birbiri ile kavga ettiğini gördüm bu ne demek bilen varmıYazan: müslüm (2014-01-02 19:30:59)

rüyamda büyük bir kobra yılanı gördüm önümü kesdi dönüp kaçtım başka bir yılan tarafından bani ısırmaya çalıştı ama ısıramadıYazan: esma (2014-01-01 18:36:20)

Rüyamda Okulla biryere gitmis oluyoruz oranin havuzuda var ögretmen benim hazirlanip yüzmemi istiyor ben mayomu giymek icin kabine gidiyorum orasi böyle Türkiyede köy tovaleti gibi tavandan iki yilan düsüyor sanki bütün bedenleriylen bir birlerine sarilmis sadeci iki yilaninda agizlari acik bana zarar vermeden uzaklaciyorlarYazan: nur (2013-12-29 20:18:00)

ben rüyamda yılan gördüm siyah dı ve çok korktum başımın üstünü kaşımaya başladım ve kaşıyacagım diye etimi yırtmışım o yüzden 2 gün uyuyamayacagım çok korktumm offYazan: Gaye (2013-12-22 09:35:50)

Merhaba ben ruyamda sahıldeydm. Ablam, onun arkadası ve ben denızden cıkıyoduk sonra karsımıza cok kalın ve kara bi anakonda çıkıyodu. Onlar meraktan takip etmeye gitmişlerdi ama ben korktum ve geri çekildim.. Sonra yolda giderken baska bi yılan gördüm ince uzundu ve yeşildi. Geri denize atladm ve o beni takip etmeye başladı ama bir süre sonra izimi kaybetti.sonra korku içinde yüzerken 3. Yılan çıktı ve bende bıktım diye onu öldurdum ve garip bi şekilde katlayıp elime aldım..sonra kıyıya fırlattım.. Bu arada yılanlarl beni kovalarken 3 kere ısırılmıştımYazan: Durdane (2013-12-21 11:44:19)

Ruyamda akintili suyun içinde sıyah yılanlar benı kovalıyordu bunun anlami nedır yorumlarsanız çok sevınırım .teşekkurlerYazan: mesut (2013-12-20 12:40:23)

fındık bahçesinde fındık yerken içinden böcek cıktığını görüp korkup attım o ara kendimi yerde buldum kafamı çevirdiğimde aşırı sekilde büyük kapkara bir yılan gördüm ayağa kalmaya çalıştım ama kalkamadım sürünmeye çalışırken yanımda belirdi ben elimle kafasına hamle yapacaktım oda elime doğru hamle yapıcakken uyandım.. yorumunuzu bekliyorum teşekkürlerYazan: yunus (2013-12-16 10:58:03)

Rüyamda birileri avuç avuç yılanları elbisemin içine dolduruyordu yılanlar karışıktı hertürlü yılan vardı. ama ben okadar çok korkuyordum ki... korkudan uyanmışım bir ara.Yazan: hakan (2013-12-11 07:02:30)

ben dun gece ruyamda yılan gordum ve onu bırseyle keserek oldurdum acaba n anlama gelıor bılgılendırırmısnız benıYazan: GÜLER (2013-12-10 11:27:02)

BEN RÜYAMDA ÇOK UZUN BİR YILAN GÖRDÜM NE YAPIYORDUM ÖLMÜYORDU ANLAMI NEDİRYazan: MERVE (2013-12-09 14:03:18)

Merhaba rüyamda bir kaç gündür yılan görüyorum ilk rüyamda eve beslemek için köpek almaya gidiyorum ve 3 tane çok tatlı golden yavrusu alıyorum ve onları besliyorum ama onlarla birlikte kocaman kül rengi bir yılanda alıyorum eve getiriyorum ama evde abim yılanın başını kesmiş yılanın kafası yok bir şekilde evde beni kovalıyordu sonra pencerenin önünde yılanı donduruyoruz....ikinci rüyamda ise siyah parlak renkte bir yılan kovalıyor sonra arkadaşım o yılanı yakalıyor ve çok tuhaf bir şekilde katlayarak yere çiviliyor. Bunlar ne anlama geliyor yorumlarsanız çok sevinirim :(Yazan: ugur gonulal (2013-12-09 10:20:01)

s.a rüyamda siyah ince uzun iki başlı yılanı zarar vermesin diye tutmaya çalışırken parmağımı ısırdı.kanattı fakat hiçbir acı ve ağrı yapmadı. yardımcı olurmusunuzYazan: isa (2013-12-07 04:41:44)

Rüyamda top oynarken zehirli büyük bir yılan beni ısırmaya çalışıyor ben kaçıyorum sonra tekrar oynuyorum yılan yine geliyor kaçarken dişleri çok büyük olan bir başka yılan ayağımın dış bıçak tarafından ısırıyor ısırınca dişleri üstten girip alttan çıkıyor alttan girip üstten çıkıyor ve garip ni ses duyuyorum "işte şimdi tuttum seni" gibi ltfen tabiri nedir bunun uyuyamıyorum.Yazan: Sude (2013-12-06 20:21:08)

arkadaşlar ben rüyamda çok uzunn bi göktelenden düşerken benş yılanın boğduğunu gördüm bunun anlamı ne? acaba açıklar mısınızYazan: sümbül (2013-12-06 18:53:47)

Rüyamda bir eve gitmiştim göle bakan ve balkonuna çıktım sonra göle doğu bakarken balkonun altından bir yılan bana doğru geldi ve ben onu itmeye çalıştım sağ elimden birkaç yerden ısırdı böyle küçük küçük delikler oluşuyodu elimde yaa acaba anlamı varmı bu rüyanınYazan: asuman (2013-12-05 20:44:42)

merhaba kullandığım arabanın direksiyonunda orta boy ve kalınlıkta sarı bir yılan gördüm elime değicekken elimi çekip uyandım...teşekkürler...Yazan: rabiye (2013-12-04 10:37:29)

ben evin içinde şeffaf solucan gibi yılan gördüm bazen o şeffaflığın içi kanla doluyordu bazende yok oluyordu öldürelim dedik benim bir akrabam da yazık öldürmeyelim alıp dışarı atalım dedi tam onu almaya çalışırken uyandım neye işarettir acabaYazan: pervin (2013-12-04 08:19:49)

evime bir kutu dolusu kahverengi kobra yılanı gönderilmiş ama kimin gönderdiğini bilmiyorum vekorkuyorum. kutu bağlı olduğu için bir tanesi aradan çıktı ve balkondan aşağı düştü. sonra ablam bu kutuyu başka bir odaya götürmek isterken bir yılan ısırdı ve bir elinin tüm parmakları kesildi. bizzz hastaneye gidelim dedikçe o parmaklarını yerden toplaayıp avucuna alarak birşey olmazz dedi. birde 2 seferdir aynı rüyayı görüyorum savaş alanındaaymışım ama ben savaşmıyorumYazan: mesut (2013-12-03 20:41:43)

merhaba ben ilk once 3tane yilan gordum sonra esim otururken yanina 2tane yilan gelmis siyah renkte bu nedemektirYazan: emel (2013-12-03 14:09:42)

annem rüyasında benim yılanı dövdüğümü görmüşYazan: mehmet (2013-11-30 19:53:54)

rüyamda çift başlı yılan gördüm ve kolumu ısırıyordu ne demek acaba?Yazan: cuma (2013-11-28 20:31:10)

Rüyamda tarladaydık arkadaslarim git yat dediler... bir arkadasımla beraber gidip oturduk arkadazim yilan diye bağirdi simsiyah bir yilani oldurmeye calisti ama olduremedi yilan oturdugumuz butuk yatagin icine girdi bir camista yataga saldirdi ama yilan olmedi yilan beni sokmadi bu ne anlama geliyor????Yazan: rabi@ (2013-11-28 18:24:47)

rüyamda yılanın beni ısırdığını gördüm yorumlara baktyım ama yok...sizce ne demektir???Yazan: sinan (2013-11-28 01:00:31)

Slm Ben rüyamda yılanın kafasını parçalıyordum yorumunu rica etsemYazan: esra (2013-11-22 08:55:22)

ben rüyamda iki tane yılan gördüm biri büyük biri küçük. küçük olan devamlı bize saldırıyordu. anlamı nedir ?Yazan: Gökhan (2013-11-20 10:45:10)

Merhabalar rüyamda büyük bir yılan gördüm ve iş yeri gibi bir yerdeyiz arkadaşlarla onu bağlamaya çalışıyorum acaba ne anlama geliyor.Yazan: cann (2013-11-20 09:07:58)

rüyamda yılan sürünerek yatağımın üstüne geldi ve yatağımda süründü onu canlı bi şekilde korkmadan elime aldığımı gördüm ne anlama geliyor ...Yazan: fatma (2013-11-17 11:58:03)

rüyamda yılan benden kaçıyor adonların arkasına gidiyor ben onun arkasından bakıyorum ne anlama deliyor.Yazan: yagmur (2013-11-15 12:34:28)

rüyamda üç yılan evime giriyordu onu bir sopa yardımıyla dısarı attım. Yılanlar büyüktü ve olcukca korkunctu ..Yazan: songül (2013-11-15 09:56:46)

rüyamda uzun kalın bir yılan yolda giden bir kadını ısırıyor ve kadın bağırdığı için ben yılanı öldürmeye gidiyorum, kadın benim kolumdan tutuyor kendine doğru çekiyor ben kaçmaya çalışıyorum ama kadın sıkı sıkı tutuyor ben kadından kurtuluyorum ve kaçarken yılan benim bacağıma dolanıyor ama ısırmadan uyandım neysekiYazan: Ayşe (2013-11-13 10:31:45)

Rüyamda bahçe içerisinde tıraktör kasasına bişeyler yüklüyoruz yanımda Ağabeyim ve tıraktörün şöförlük yapan başkası oluyor köyümüzün imamı bu kişide birde yılan var ama yılan bize zarar vermiyor ben ıkorkuyorum yılandan ağabeyim kormuyor yılan ağabeyime alışmış şekilde ağabeyim kormamamı zarar vermediyini yılana yaklaşıyorum elime alıyorum yılan bize iteat ediyor sürekli elimize kolumuzda geziyor tıraktörle işimiz bitirip yola çıkıyoruz eve gitmek için yolda kaza yapıyoruz bize hiç bişey olmuyor Tırak törü kullanan şöför çok hafif yaralanıyor biz şöförle ilgilenmek yerine yılanı arıyoruz yaralandımı kayboldumu diye yılanı buldugumuzda buldugumuzda kolumun üzerine alıyorum yılan halsizdi ve öleçek diye üzülüyorum bu ne anlama geliyor yardım edin lütfen buna benzer yılanlı rüyalar görüyorum evimin içerisinde ve zararsız oluyorlar ve evim komple beyez oluyor bilgilerinize ihdiyacım var lütfen saygı ve sevgilerimleYazan: gizem (2013-11-12 19:12:40)

rüyamda ağaçtan bi yılan önüme düstü yılanı yerden kaldıran amcamdı daha snra yılanı kardesime verdi oda bana doğru uzatıyordu rüyamda korktum ve snra uyandım. anlamı nedir?Yazan: saniye (2013-11-11 12:51:16)

ben rüyamda,iki büyük uzun yılanın bana saldıracagını ve arkadan gelen kobra yılanının diger yılanlara saldırdıgını .ve ayagımın altından bir sürü ufak renkli yılanların geçtiğini.o yılanlara basmadan üzerlerinden atlayarak geçtiğimi gördüm.lütfen yorumlarmısınız.Yazan: Kübra ty (2013-11-10 09:36:14)

Ruyamda sıyah yılan arkadasım merti kocaman dişleriyle ısırdı ve cok korktumYazan: mustafa (2013-11-10 08:13:34)

rüyamda yılan bir evin bodurumdan tavanına yukarı cıkarken gördüm bir baktım yılan iki tane ölü yerde yatıyor daha sonra beyaz bir yılan bana aaldırıyor bende korunmaya calışıyorum anlammı nedirYazan: kardelen (2013-11-05 09:14:55)

RÜYAMDA TANIMADIĞIM KÜCÜK BİR ERKEK ÇOCUĞU BANA YAKLAŞIK 4-5 AY ÖNCE AYRILDIĞIM ERKEK ARKADAŞIMIN BENİ ARAYIP ARAMADIĞINI SORDU BENDE ELİMİ TELEFONA ATMAMLA KÜÇÜK YEŞİL BİR YILAN ELİME SOL ELİME DOLANMAYA BAŞLADI HEM KORKTUM HEMDE YILANI ATMAYA ÇALIŞIYORUM ÇOK UĞRAŞTIM BAŞEDEMEDİM SOL ELİMİ DİŞLERİYLE BİR BIÇAK GİBİ KESTİ SOKMADI YARAYI AÇIP BAKIYORDUM ÇOK DERİN KESMİŞTİ BUNUN ANLAMI NEDİRYazan: ufuk (2013-11-04 13:03:22)

ruyamda ilk olarak bir yılan üzerindeki derisini atmış bir oyuk içerisinde gördüm hemen sonra da sarı bir yılanı arkamda hızla geliyordu daha sonra bir kamyonet geldi ve dönüp baktığımda yılanın başı kopmuş haldeydi bunun anlamını yazarsanız çok sevinirim teşekkürlerYazan: Aydın (2013-11-04 10:02:11)

Rüyamda 2 tane büyük yılan görüyorum. Biraz daha büyük olan diğer yılanı yemeye başlıyor ama biliyorsunuz yılanlar hep kafadan yemeye başlar bu sefer en son kafasını yutuyor hatta yılan yerken dibine kadar gidip sokuluyorum bana hiç tepki vermiyor yemeye devam ediyor hatta yılanın kafasına dokunuyorum. Ön dişlerini görüyorum 2 tane sivri tavşan dişi gibi dişleri oluyor. Yorumlarsanız sevinirim.Yazan: ali osman (2013-11-04 09:56:18)

Ben rüyamda ince uzun büyük bir yılan bana saldırdı bende kafasından tuttum kopardımYazan: sima (2013-10-31 13:58:30)

ruyamda saf ve temiz bir suda iki tane ördek var onları izliyoruz birden küçük küçük yılanlar suda gitmeye başladı babam suda babama sudan çık dedim o sırada babam beni kuçağına aldı duvara oturttu o sırada iki tane yılan altımda gördüm baba yılan dedim o sırada yılan beni sol bacağımdan ısırdı ve uyandım anlamı nedir cevap beklıyorum.Yazan: yeliz (2013-10-30 11:10:08)

rüyamda eski eşim ve ben oğlum yatakta yatıyorduk birden yayağın kenarında yılan gördük yılan bize saldırmak istedi bizi bıraktı yılan kusmaya başladı eski eşim yılanı aldı öldürdü ama çok işkence etti.ben bırak artık dedim yapma heryer kusnuk oldu diye üzüldümYazan: sura (2013-10-20 16:08:59)

bn rüyamda denizin içinde boğa yılanı gördüm bu ne anlama gelir arkadaşlar lütfen söleye bilirmisinizYazan: zeynep (2013-10-20 14:27:11)

eşimle birlikte bir bahçedeyken üç büyük ve uzun bir de büyük ama kısa yılan görmüştük. Ama bir şey yapmadan onlarda bize zarar vermeden kaçtık.Sizce bu kadar büyük olmaları birinin de büyük olmasına rağmen kısa olmasının anlamı ne acaba?Yazan: huseyin (2013-10-18 07:23:44)

bır arkadasım ıle bırlıkte arazıde ıdık bana kestırme toprak yol var dıye gosterıyordu hafıf yarık cukur bır yerde ıdık bır anda 4-5 tane yılanın arasında kaldık ust tarafımızda buyuk sarı bır yılan ılerımızde de bızden uzaklasan kara buyuk bır yılan vardı bır beyaz bırde sarı yılan vardı bır tanede kucuk sarı bır yılan vardı bende onun kafasını ezmeye calısıyordum ha bıre kafasını tasa denk getırıp ezmeye calısıyordum zarar verdım sonra arkadasımın yardımı ıle onu oyuna getırıp oldurduk ve elımıze aldık uyandıgımda hala yatakta yılan varcasına yataga bakıyordum.Yazan: sena nur (2013-10-17 15:20:56)

rüyamda koltugun altinda yilan varmis sonra ben ondan cok korktum yilani aradik sonra ailem öldürmeye calisiyordu...Yazan: Ayşe (2013-10-13 00:11:51)

Ben rüyamda uyuyorum ve aniden uyanıyorum uyarınca çevremdekiler diyorki burda yılan varmış ama nereye gitti diyorlar.iki tane küçük yılan.biri sağ bacağıma dolanmış dizimin üstünde tam olarak.biride sol bacağımda dizimin üzerinde.ama beni sıktığını hissediyorum çünkü canım yanıyordu.bende çömelmeye çalışıyorumki orada ezilsin vede ölsünler.o arada uyanıyorum ama çoktan korktum.Yazan: sezen (2013-10-12 17:34:48)

Rüyamda siyah benekli beyaz krem kahve rengi ve simsiyah çok büyük yılanları çamaşır ipinde asılı gördüm ama kafaları yoktu krem rengi büyük yılında etrafımda süründüğünü gördüm ama zarar vermiyordu acaba bunun anlamı nedirYazan: şahin yılmaz (2013-10-12 02:49:37)

bir mas üstünde başı büyük bir yılan gördüm.yılan benimle pazarlık ediyor.''sen bana dokunmadan öbür tarafa gidersen ben de sana dokunmadan giderim.''diyor yılan bana ben ına ufak bier yastıkla hamle yapıyorum,o da bana hamle yapıyor,ben dönüp gidiyorum,yılan da diğer tarafa doğtu gidiyor.Yazan: irem (2013-10-09 09:34:36)

rüyamda apartmanın girişinde duruyordum. sağ tarafımda kalan daire de bir arkadaşım oturuyor.gerçekte de böyle. o dairenin tarafında giriş yeri olan duvarda ince bir yılan gördüm. yılandan korktum ama öldüremedim.Yazan: irem (2013-10-09 09:24:51)

rüyamda apartmanın girişinde duruyordum. sağ tarafımda kalan daire de bir arkadaşım oturuyor.gerçekte de böyle. o dairenin tarafında giriş yeri olan duvarda ince bir yılan gördüm. yılandan korktum ama öldüremedim.Yazan: düzgün (2013-10-05 14:30:19)

rüyamda evin kapisinin disind bahcede sag giriside yatiyorum uyandigima yani ruyanin icinde basimin altin yilanlar varmis hemde 5 adet elim kafamin altinda oldugundan bunlar beni isirmis bir elimde 5 yerde bir elimde 2 yerde fakat sadece elimde beyaz sutgibi birseyler akiyor sözde zehir bende bir cubukla yilanlari eziyorum bir tanesi cok uzun cubukla kafasin ezip kaldiriyorum cok uzun ve 2 metreden fazla deyip uyandim selmlar yorumunuz icin simdiden tesekürlerYazan: nuran (2013-10-02 22:33:25)

toplama kampı gibi bir yerdeydim etrafımda bir sürü insanlar vardı onaları tanımıyordum dar uzunca bir yatakhane vardı komşumun iki yaşındaki kızı ile yatağın birinde yatıyordum yattığım yerden gökyüzü görünüyordu gökyüzü siyah ve griydi şimşekler çakıyordu yağmur yagacak diye beklerken aniden gökyüzünde devasa yılanlar belirdi ve gökten yere indiler etrafımızda dolanıyorlardı herkes dışarıya çıkmıştı kocaman bir avlu vardı herkes korku içindeydi yılanlar içerde kalmıştı bir süre sonra yılanlar zombilere dönüşmüştü;Yazan: naime (2013-09-29 13:46:45)

ben siyah ve büyük bir yılanın bana aşık olduğunu görüyordum ve ben ondan uzaklşmak için kaçıyordum ama o hep uzaktan bana gülümsüyordu bu nemek oluyor sizce...Yazan: sahra (2013-09-27 23:02:46)

rüyamda yatağımda yılan vardı sonra nereye gitsem yılan vardı sonra gün geççikçe yılan büyüyordu birden insan şekline dönüşüyorduYazan: Nurdan (2013-09-26 19:12:10)

rüyamda kahverengi ince uzun bir yılan gördüm saçlarımın arkasından suratıma doğru indi ve bende ağzından yakaladım dört tane sivri dişleri vardı ilk önce çocuğumu parmağından ısırdı kurtardım tam beni ısırcaktı elimden kaçtı ve uyandım bunun nedir çok korktum lütfen yardım edin cocuğumu ısırması beni ürkütüyor anlamı nedirYazan: mine (2013-09-24 11:29:13)

rüyamda annemle yılan kesmiştikYazan: ozan (2013-09-18 09:35:48)

çocuklarımın elinde çok büyük yılanlar vardı 5 6 gibi büyüktü baya hepsi çokta uzunlardı siyah yılanda vardı ve eşim çocuklarıma yılanı üstüme dogru salıyodu korukutun onu diyodu çocuklarıma bir ylında uzun kolünün içindeydi yılanın boyu kadar koluydü bayada çok büyüklerdi irilerdi merah ediyorum rüyanın yorumunuYazan: Mehmet (2013-09-17 23:42:36)

Yilanin beni soktugunu gordum :( hayirdir insaallahYazan: erkan taşkın (2013-09-17 10:01:14)

Rüyamda kirli bir suda 1 metre boyunda bir yılan vardi kafasını tutuyordum birden yılan kaplan gibi birşeye dönüstu ben onun kafasini tutarken birden kolu agzina soktu ve ben ondan kurtulmaya calisiyodum. Snra canimin yandigini hissettim ve uyandim. Uyanirken sol kolumu sag elimle deli gbi sıkıyodum sabah baktigimda sıktıgim yer morarmisti.Yazan: emo (2013-09-16 09:22:10)

rüyamda etrafım yılanlarla çevrili idi ama hepsi paramparça etrafa dağılmış..hayrolsun inşaallah.Yazan: DEVRAN (2013-09-14 21:52:54)

YILAN GÖRÜRSENİZ BİRİSİ SİZİN ARKANIZDAN KONUŞUYOR VEYA FESATLIK YAPIYOR DEMEKTİRYazan: nur (2013-09-11 11:18:16)

Ruyamdaa ünlü bir adamın cıplak yansımasını gördüm.sonra yanında baska bir adam vadı ama o ünlü diildi.sonra yanında iki kadın vardı.ilişkiye girceklerdi.adamın üzerinde pantolonu varken ben adamın üzerine oturdum adamın penisi kalkınca korktum ve uzaklastım.sonraa o aadan penisinin uzadığını ve bir sarı kocaman bir yılana dönüstügünü ve sürekli uzayzrzk ilk ünlü adamın yansımasını gördügüm yerin altındaki bir deliğe girdiğini gördüm lütfen birileri acıklasın çok korkuyorum ve merak ediyorum.Yazan: esma (2013-09-10 18:01:43)

Rüyamda uzun beyaz bir yilan gördümYazan: Esra (2013-09-05 17:04:09)

Benim gorduyum yilan orta boydaydi onu elime aldim ve sonra azima aldim sonra beni isirdi birde rangi kahve rengiydi cok korktumYazan: yakup baş (2013-09-04 23:49:39)

rüyamda büyük siyah ve üzerinde yeşil renk olan büyük bir boğa yılanı gördüm. önce kız kardeşime doladı kendini kaçtım. arabay bindim koltun altından kuyruğunu uzatıp ayağıma deydirdi. tam o sırada uyandım. acaba anlamı nedir?Yazan: vedat (2013-09-04 08:59:42)

rüyamda yeşil yılan gördüm ve onu tutup yere biksç defa vurdum sonra dizimden beni soktu ama acı hissetmedim sadece elbise üzerinde kan vardıYazan: taner (2013-09-03 17:03:54)

Yanımda bir balık var elimde de kürek yılan geldi ve balığı yemeğe başladı kürekle vurup yılanı ikiye bölüp arkadan balığı tekrar aldım yılan da kaçtıYazan: Abc (2013-09-03 11:53:36)

Ruyamda siyah uzun bi yilan arkadan gelip ayagimin hemen yaninda durup bni sokmaya calisiodu kacmaya calisiodum ama bacaklarimi hareket ettiremiodum sonra bi anda kacmayi basardim ..anlami ne olabilir..Yazan: eftalyam (2013-09-03 09:28:04)

mutfagimda masanin kölgesinde kocaman pitona benzer iri bir yilan gördüm önce cok korktum. sonra anladimki susuz kalmis, hemen bir kova su getirip yerde hafif batik bir bosluk vardi oraya doldurdum. önce bana bakti sonra yari baygin bir sekilde suya girdi canlandi. ona yiyecek birseyler verirken ona zarar vermek istemedigimi yardim etmek istedigimi onunda beni isirmamasini söylerken o da benimle konustu. ne dedigini simdi hatirlamiyorum ama cok uysal ve sevimliydi ve bana hic zarari olmadi. o benimdi artik, evcil hayvanim..Yazan: zeynep (2013-08-25 12:00:05)

yeşil büyük ve kalın bir yılan gördüm. yılan evimiz ön bahçesinde duruyordu kardeşim o yılanı taşıyordu ama ben çok korkuyordum ne anlama gelir acaba?Yazan: ayşegül (2013-08-24 08:17:57)

bende rüyamda yılanı başı kesik halde gördüm aynı zamanda hareket ediyodu grimsi bi rengi vardı onu öldürmeye çalışıyorduk ama öldürdük mü öldürmedik mi hatırlamıyorum...ne anlama gelio lütfen yardımcı olunYazan: kemal (2013-08-23 16:42:03)

rüyada bir sürü yılanın camide bana kelimeyi şahadet getir demesi ve dedikten sonra beni sokmayıp diğerlerini sokmasının anlamını nedir? yorumunuzu bekliyorum simdiden tesekkur ederim...Yazan: yasin (2013-08-20 00:07:06)

rüyamda uzun yani 20 metre yılan gördüm ama beni görünce kactı bu nedemek ki?Yazan: gunay (2013-08-19 10:13:34)

esim yılanın saldırdı ve sonra bırısı bu yılanı kesıp esıme ve çocuklarım yedırdı. bu ne demek acabaYazan: abdurrezzak (2013-08-14 16:06:55)

siyah kafasi büyük yılan bana zarar vermeden bana bakıyorduYazan: mücahit (2013-08-03 09:28:56)

rüyamda anakonda beni yemeye çalışıyor bu ne anlama gelir?Yazan: Yılan (2013-07-26 01:39:24)

Rüyamda insan boyunda ve oldukça iri bir kobra yılanı görüyorum. Yılanın gözleri tıpkı insan gözüne benziyor. "Bu nedir şimdi?" diye düşünürken, yılan, tıpkı bir danışman gibi, benimle konuşmaya ve ne yapmam gerektiğini anlatmaya başlıyor. Ben de yılanın dediklerini yerine getiriyorum. Rüyamı yorumlarsanız sevinirim. Teşekkürler.Yazan: Vika (2013-07-24 23:35:59)

Rüyamdaki yılan kısa ve sarıydı.. Onu ezmeye çalıştım kafasına değil ama üstüne ayak basmama rağmen hiç bir şey olmadı..Yazan: melis (2013-07-23 16:02:24)

yılan gördüm ama okadar korkunç değildiYazan: alper akın (2013-07-23 08:02:23)

bende bizim mahhallede gidiyorum ve her yerimi coz sarı renk karışımı yılanlar sarıyor korkuyorum yardım istiyorum ama kimse beni duymuyor bu neyin nesidir acaba ?????Yazan: ahmet toprak (2013-07-21 14:56:32)

ben bir kayanın uzerınde otururken altından kucuk kucuk 4,5 tane kahve renkli yılanlar cıktı ve ben otururken bir iki tanesi patolonumun pacasından iceriye girip kedisini benim baldırımın derımın altına giriyor ben de yılanı tutuyorum ve pantolonumu asagıya ındırıyorum o sırada uyanıyorum kan gormedımYazan: büşra (2013-07-20 09:44:21)

Bir sürü yılan gördüm. Bir delikten çıkıp gidiyorlardı.Yazan: mustafa (2013-07-18 04:08:00)

ben ruyamda kocaman sari renkli piton yilani gordum benim yilanim oldugunu biliyorum bana hic birsey yapmiyor tam tersi itaat ediyor lutfen yardim edin ne anlama geliyorYazan: fatma-2013-15. 07. (2013-07-15 07:40:57)

ruyamda buuk bir siyah- beyaz yilan gordum onuoldurmeye kalktim ne anlama gelir acaba. cok korktumYazan: buket (2013-07-12 09:20:13)

rüyamda tutsak olduğum bir evde elime duvarda asılı kırık bir yüzüğü aldığımda tavandan kalın ama çok kısa hatta kesilmiş ama ölmemiş boynunda ince altından bir kolye gibi bir şet ama aynı sade bir altın yüzük gibi ve ben kaçtıktan sonra arkamdan gelirken bir kamyon tarafından ezilmesi ve yılanın kahverengi olması . acaba anlamı ney çok merak ediyorum .Yazan: Demet (2013-07-11 08:58:44)

rüyamda yılanı öldryoduk ama hala yaşıodu içi dışına çkyo yne yaşyo .. sonra beni peşmden gelp sokuodu :( anlamı nedir?Yazan: sevcan karataş (2013-07-09 08:53:24)

rüyamda siyah kara yılanlar gördüm iki elimin üzerine birar tane bağladık ve vücudumdada gezen yılanlar vardı korkmadımsonra onlar elimden ve vücudumdan cıktı gittiler bu neye cıkar yorumlarsanız sevinirimYazan: esra (2013-07-07 08:25:57)

annemle geziyoduk.önümüze ikitane kobra çıktı.çok korktuk beni elimden ısırdı annemide ısırdı..hemen hastaneye gtmeliyiz diye anneme bağrdm ama o oralı olmadı..yorumu nedirYazan: mehmet (2013-06-24 13:12:13)

rüyamda yerde sürünerek geri geri kaçarken yılanın bacağım dan ısırması ne anlama gelirYazan: emre (2013-06-20 22:42:43)

ben rüyamda yeşil gözlü beyaz dilli garip bi yılan türü görüyorum bu yılan bana tm saldırırken hayırr diye bağırıp yanım ölüyor ve ben uyanıyorum 4 gece dir aynı rüyayı görüyorum :(Yazan: davut (2013-06-14 10:01:32)

arkadaşlar ben bir partideydim ve annem dut ağacına çıkmıştı o sırada bir yılan geldi annemi sokucaktı ki bir ses çıkararak yılanı benim üzerime yöneltti daha sonra ben kaçtım yılanı bir köpek yedi nolursunuz bunu açıklayınYazan: sevgi (2013-06-11 09:54:35)

benim arkadaşım yanına gelen yılanı kendinden uzaklaştırmak için atarken o yılan benim üzerime geliyordu ondan sonra kendimi bir nehir kenarında ailem ve arkadaşlarımla birlikte suya girmeye çalışırken birden nehir den koca koca yılanlar çıkıyordu ve o yılanlar ağzını her açtığında onların ağzından onlarca başka yılanlar çıkıyordu ve üstüme doğru geliyordu resmen bana saldırıyorlardı ama zarar vermiyorlardı o yılanlar sanki kobra yılanı gibiydi çok büyüktüler acaba bunu anlamı ne çok merak ediyorum ve hala o rüyanın etkisindeyim .....Yazan: fatih (2013-06-07 00:51:42)

rüyamda karsi komsumuzun evinde bir yilan gördüm yilan tek vucut iki basli küregi elime alip tam öldürcegeim zaman yilan birden bas örtülü bembeyaz kiyafetler icinde bir kadin ve elinde gene bembeyaz bir kundak icinde bebek oldu manasi nedir acaba?Yazan: nurgül (2013-06-05 13:47:34)

rüyamda yılanın çekyat altından çıktıgını gördüm sonra eşim yılanı sopayla üstümüze uzatıyor kızımda yanımda biz çekyatın üstüde barışıyoz yılan üstümüze saldırıyor korktumYazan: Eylem (2013-05-23 06:56:59)

Ben rüyamda küçük bir yılan ve onu öldürmeye kalkıştığmı görmüştüm yılannın başını ne kadar ezdiysem yılanın başı ezik ama yılan hareket halindeydi yılanı doğramaya çalışıyordum olmuyordu sizce bunun sebebi ne açıklar mısınız ?.........Yazan: müslüm (2013-05-21 22:52:58)

Koyde eski evimizin arkasinda yerden 3 tane yilanin kafasi gorunuyordu bir sonra yilanlar bana sardirmaya basliyo bende yilanlarin kafasini kilicla kesip olduruyorum ama yilanlarin bir tanesi beni kolumdan sokuyo bu ruyam ne anlam ifade iceriyor yorumunuzu yazarsaniz sevinirimYazan: Elif (2013-05-19 08:58:31)

Ruyamda buyuk siyah bir yilani oldurmeye calisiyok ama o esimi sokuyo esim kaciyo o kovaliyo sonra esimi yakalayip sokuyo bizde yilani kovaliyoruz ama esim baygin yilanin soktugu yeri soruyorum soylemiyo daha sonra fenalasiyo baygin konusuyoYazan: esra karaköse (2013-05-17 22:23:06)

ben ruyamda kucuk sarı renkte yılan gordum. benı kosturuyodu gulerek ve bırden uctu ve once kuyrugu sonra butun govdesı agzımdan ıcerı gırdı ne demek kı bu...Yazan: dilan (2013-05-16 21:38:11)

Rüyamda benim etrafımda 2 tane küçük yılan vardı. orda anneme seslenyrdm bana yardm etsn diye fakat annem sesimi duyamıyrdu bende ordan kurtlmak için iki yılandan birinin yanından geçmek zorundaydm. sağımda ki yılan'dan korktuğm için o taraftan gitmdm solumdaki yılanın yanından geçmek zorunda kaldım ve bağırarak kaçmaya başladm sonra yılanlardan zarar görmeden ailem,n bulunduğu yere gittim.... rüyamn anlamını bilen varsa bana yardmcı olabilir mi?Yazan: Anıl (2013-05-16 12:26:30)

Yanımda iki tane koreli kadınlar var güzel bi havada gezerken çocuk parkına indik çim üzerine oturduk ki birden küçük. kara. çekirge gibi sıçrayan yılan çıktı herkes korktu ben kızları korumaya çalışıyorum ama nafile yılan pantolonun ayak boğazından girdi sokmadı kuyruğundan çektim attım. Neye işaret acabaYazan: SÜHA ORALDAĞ (2013-05-16 09:55:17)

iki yılanın benim için döğüşmesi ne anlama geliyor.Yılanlardan biri oldukça büyük diğeri biraz daha küçük küçük olan benim yılanımmış ama rüyanın sonunu göremedim.Yazan: celal (2013-05-12 03:21:57)

ruyamda bir havuzun icinde buyuk bir yunus baligi gordum sonra o balik bir boga yilanina donustu diger canli balik ve yilanlari bedeniyle kistirdi.oradan ayrildim yolda oglumu gordum nasilsin derken boynuna sarilmis yilan gordum elime buyuk bir yemek bicagi alarak oglumu yere yatirdim yilanla bicakla oynayarak boyunun uzamasini sagladim uzayinca bicakla kafasini govdesinden ayirdim geri kalan kismi elimle acip oglumu yilandan kurtardim. sonra baktim bir zarar vermis mi diye beyaz tisortunun ustunde uc tane kirmizi kan lekesi gordum isirdi diyerek buyuk bir korkuyla hastaneye gidelim dedim bir taraftanda yarabbi once hanimim vefat etti( gercekten 7 ay once hanimim vefat etti) ne olur oglumu bana bagisla diyerek hickirikla aglarken bir taraftanda kizima telefon ederek hastaneye gelmesini isteyecektim ancak saskinlikla bir turlu telefon edemedim. akabinde hemen telasla uyandim.cok sukur uyandigimda oglum sapasaglam yanimda yatiyordu.gordugum bu ruyayi yorumlamanizi istiyor simdiden tesekkur ediyorum.Yazan: asik (2013-05-10 20:34:35)

3 aksam yilan gordumYazan: rabia (2013-05-10 10:26:42)

yılanları çok sevdiğimden gördüğümüdüşünüyorumYazan: Duygu (2013-05-09 12:58:49)

benim bu yorumum ela hanıma cevap olsun diye yazıyorum :yılanın sokmasıyla elinde oluşan izin aynısını arkadaşında görmenin anlamı bu arkadaşının sana çok büyük bir kötülük yapacağıdır çok dikkatli olman gerekiyor bilmen gerekirki yılanın her renk ve cinsi kötülük demektir allah seni rüyanda uyarmıştır bunu unutma arkadaşına büyük sırrını verme ve ona güvenmeYazan: emine (2013-05-04 20:07:50)

ruyamda,karsimda durmus normal boyda beyaz yilan ve bana bakiyordu,bense korku icinde yilana caktirmadan kacmak istiyorum ama kacamadim ve yilan ayaklarimin yanina kadar geldi hala korku icinde bekliyorum sokacak deye ama sokmadi.bu ne anlamina gelir,yorumunuzu bekliyorum simdiden cok tesekkur ederimYazan: cevdet (2013-05-04 08:52:27)

slm arkadaşlar ben ruyamda küçük yılanları gördum ve onları ölduruyordum başlarında vuruyordum ve çok korktum bunun anlamı nedır lütfen cevabını yazın bana çok merak etım teşekurler cevdet.Yazan: Gökhan (2013-05-02 09:59:41)

Ben koyu yeşil 1mt kadar uz nlgnda bi yılan grdm rüyamda besliyor konuşyorm onunla a nlıyo dediğmi yapıyor ama cvp vermiyordu ynede korkumdan hiç dokunmadan ona arkadaşların geldi oturmaya korkup benden gizli 2 ye bölerek öldürmüşler sizce bu rüya ne anlama geliyor lütfen yardımcı olunYazan: emin (2013-04-29 15:40:38)

yılanın başının koptugunu yani bir kişinin yılanın kafasını koparıp eline aldıgı ve ondan kurtuldugunu gşrdüm neye işaret acabaYazan: muhammed (2013-04-29 15:23:37)

benim rüyamda piton rengi siyah bana kızgın ve bana zaraar vermek için her şeyi yapıyor bu rüya ne anlama geliyorYazan: Meryem (2013-04-27 12:08:54)

Ruyamda kendi evimin bahcesinde irili ufakli bircok yilan gordumbuyuk oglum butun yilanlari tek tek eline alip komsumuzun bahcesine attiYazan: seval (2013-04-24 12:02:35)

kocamn bır yılandı eşım tekmyle vurdu benım ustume geldı ben bogaszından tuttum ısırdım bır elımlede bogazından tuttum sokmasın dıye baya bu ugrasdan sonra oldurdum o ısırdım parca agzımda kaldı 2 gundur mıdem kalkıyo ne dır anlamı bununYazan: Mustafa (2013-04-23 02:14:51)

rüyamda kendimi kuru bitgisiz bir yerde gördüm. Arabaya yaklasmak isterken karsima saldiriya hazirlanan bir Yilan gördüm. Isirmaz sanarak arabaya yaklastigimda, isirildim. Ben kanser hastasiyim ve bu rüya morelimi cok bozu. bir yorum verilse cok sevinirim. tesekkürler.Yazan: hakan (2013-04-22 22:19:52)

arkadaşlar böyle şeylerle psikolojinizi bozmayın anlattıgınıza göre 3 harflileri görmüşsünüdzdür allahtan yardım isteyin aLLaH Tüm MüsLamanLaRa YaRdım eTsinYazan: halil (2013-04-22 16:03:54)

rüyamda arazi olan bir yolda yürüyordum bir kenarda yatmakta olan 3 4 tane koyun vardi ve onlari gözetleyen 2 3 tane kadar dev gibi kocaman yilanlar vardi birisi saldiriya gecti ve bende bir yere saklanip ora dogru tas attim yilan korkup geri cekildi ilerde bir ev vardi o eve dogru yürüdüm eve vardim kimse yoktu kocaman dev gibi yilanlar orda idi biri beni gördü ve pesime takildi bende evin arkasina kactim fakat sürü halinde ayaklari bulunan yilanlar gördüm sonra duvara tirmanarak kacmaya calistim ve sanirim ayak parmagimdan beni sokmustu cünkü parmagim kanlar icinde idi.tskrlrYazan: emrah (2013-04-20 09:58:44)

rüyamda yılanla kavga ediyordum biraz o beni kovaladı biraz ben onu kovaladım sora uyanmışımYazan: serpil (2013-04-18 11:08:22)

Rüyamda mutfakta salata yapmak için dolabı açtım dolabı kapatıp arkamı döndüğümde yılan arkamda uçuyordu . Yılanı görünce hemen buzdolabının kapağını açtım kendimi korumak istedim (yılan o sırada bana saldırıyordu) geriye doğru gitmeye başladım . Yılan bana doğru saldırdı tam o sırsda uyandım (yanımda birkaç kişide vardı.)Yazan: esra (2013-04-17 14:47:41)

kısa siyah bir yılan görüyorum korkuyorum ve o yılan küçük bir çocuğa dönüşüyorYazan: eda (2013-04-16 20:29:13)

ya boyle şeyler konuşmayın korkuyorummmmm :(Yazan: Ela (2013-04-16 12:45:22)

Ruyamda once Bir kediyle oynadigimi gordum. Daha sonra O kedi Yilana donustu. Yilan cok inceydi rengi ise siyahti. Yilan beni soktu ve elimde cok buyuk iz birakti. Iki gun sonra bir arkadasimin elinde ayni izi gordum. Daha sonra bunu arastirdim ama daha halen bisey bulamadim?Yazan: Yadigar (2013-04-15 12:54:21)

Beyaz büyük yılan ve küçük yienimle birlikte kıyafetlerimizin altı yoktu çekerek kapatıyorduk yılan bize zarar vermiyo ama hep peşimizdeydi yılanın kuyrugu kuş kanadı gibi balık kuyrugu gibi bişeydi ama çok beyaz rengi vardıYazan: yunus (2013-04-05 17:43:52)

benim gördüğüm rüyada yılan öldürmüştümYazan: mehmet (2013-04-04 14:59:00)

ben rüyada bir siyah yılan gördüm birde makyaj yapmış halde tırnaklarına oje sürülmüş bi kadın gördüm.kadın yılanın kuyruğuyla oynuyo gibiydi.sizce yorum nedir.ALLAH C.C Yusuf aleyselamın tabiriyle hayra yorumlar inşallahYazan: mehmet sinan (2013-04-03 11:30:59)

rüyalarımızı yorumladığınız için teşekkür ederim ben rüyamda yılanın evimin içinde olduğunu gördüm bir sopa ile yılana vurup kaçtım ama ölüp ölmediğini bilmiyorum yorumunuz için teşekkür edrimYazan: caner (2013-04-02 21:44:54)

rüyamda sarı renkte biraz büyük bir yılan görüyorum. sağ elimle yılanın başını ezmek istiyorum. fakat elim çok güçsüz sadece tutuyorum. sonra bi bakıyorum o yılan sol elim olmuş. elimi tutuyorum. anlamı nedir acaba?Yazan: Tülin (2013-04-02 08:16:05)

Rüyamda halının altında küçük bir yılan dolanıyor önce yılanı görmüyorum halıyı kaldırınca yılan fırlıyor sonra uyandım ne anlama geliyor?Yazan: Sharhat (2013-04-01 12:33:19)

Esim baskasiyla gidiyor,bende sinirliyim ona.sonrada utu yapacaktim,ve karsimda uzum bir yilan duruyor,ve banamm bakiyor,bende alt kismini,kuyrugunu doverek ezdim,oldu sandim,yanina yaklastim,o ise basini kaldirdi,bende supurgeyi alarak iyice oldurdumYazan: SUNA (2013-04-01 07:45:39)

-arabanın tekerine yılan sıkışmış görüyorum ordan çıkıyor.hep zarar verecek diye çocuklarımı alıp kaçıyorum ama hep arkamda ulaşamıyor ama sanki kokumuza göre hareket ediyor hep var bende yaklaşırsa tek kurtulma yolunun onun etrafını yakmak diye düşünüyorum evimizden ateş çıkıyorYazan: kıymet canbaz (2013-03-28 19:57:32)

merhaba,kalın ve uzun bir yılan gördüm,gördüğüm yılanın etini yedirdiler bana.cevabini bulursanız lütfen bana yazarmısınız.SAYGILARYazan: naciye (2013-03-28 13:50:32)

bir odanın ıçinde insanlar var.birde kafası küçük gövdesi büyük bir yılanvar güya oradakı insanlar hasta imiş bu yılan onların hastalıklı yerini sokup iyileştiriyormuş bana doğru geliyor ben istemem diyorum oturduğum yerden ayağa kalkıyorum o arada bir adam yılanın başını tutup başka tarafa çeviriyor ben dışarı çıkıyorum benimle küs olan arkadaşım kapıda hadi gel seni bekliyorum diyor gidiyorm ama telefonum yok anneme haber vermem lazım diyorum bana telefon veriyor ama seni arıyamıyorum haber vermem lazım derken uyanıyorum.ama yılan beyazYazan: yasemin (2013-03-28 12:59:20)

rüyamda bizim evin kapısının altından ufacık delikten içeri giriyor fakat kendisi kocaman iri bir yılandı ben kaçıyorum ama o yatak odasına gidiyor sonra sürünerek köşelerde gezindi ama zarar vermedi. çok korkunçtu.anlamıı nedir yorumunuzu bekliyorumYazan: Simge (2013-03-27 15:44:54)

yılan evimdeki kitaplığın üstündeydi ve ona yaklaşamıyorduk rüyamdaYazan: narin (2013-03-26 16:11:56)

kendi rüyamda bir bebek erkek çoçuğun ağzından yılan çıkıyordu ilk önce yılan bana geliyordu sandım sonra çoçuğun ağzınd çıktı bunu yorumlayan varsa lütfen açıklsn ilginçtiYazan: sedat (2013-03-26 13:33:02)

hülya suda kalmanız manevi güç tarafından korunmanız anlamını taşır suyun etrafındaki yılanlar da size zarar vermek isteyen yakınlarınız ve tanadıklarınız sizi kurtaran kişi manevidir tşkr.Yazan: yetkin (2013-03-25 06:07:24)

rüyamda önce küçük bir yılan görüyorum o öylece dolaşıyor deniz kıyısında sonra yine sahilde bi yılan ama bu kez büyük beni takibe başlıyor gittikçe yaklaşıyor bir yandan kaçıyorum bir yandan yerden bulduğum taşları yılana atıyorum büyükçe bir taş yılanın başına gelince vacgeçip takibi bırakıyor bu kezde bir köpek çıldırmışçasına takibe başlıyor üzerime geliyor denize kaçayım diyorum oraya doğruda hamle yapıp bazen girip çıkıyor sonunda vazgeçti köpekde ilerde kumsalda oynayan bir gurubun yanına gitti ve hiç birşey olmamış gibi herkes plajda oturuyordu.Ne yılanla nede köpek beni ısırmadı ama takip ettiler ve korkuttular sonra hayat akışı sanki hiçbirşey yokmuş gibi devam etti nedir yorumunuz...Yazan: izzet (2013-03-23 06:35:38)

4 tane koyun yatıyordu bir büyük yılan geldi koyunun birtanesinin boynundan ısırdı ölmesi için öylece durdu sonrada ağzını açtı koyunun kafasını ağzının içine aldı yutmaya çalıştı ama ağzından koyunun kafası girmiyordu. yorumlarsanız sevinirim...Yazan: kader (2013-03-21 21:09:30)

rüyamda temiz bir denizdeyim. yüzüyorum.. birden karşıdan büyük büyük yılanlar geliyor üzerime çok yaklaşıyorlar. o arada sevdiğim kişi beni kurtarıyor. bunun anlamı nedir?Yazan: pınar (2013-03-20 07:50:23)

rüyamda şuan hamile olan görümcemin çok büyük ve koyu renkli bir yılan doğurduğunu gördüm.Oturduğu yerden doğuruyor pijaması biraz kanlıydı.Sonra kayınvalidemle başka bir odaya giriyor ve yılanı emzirmeye başlıyor.ben çok korkuyorum rüyamda ve yanımda annem var anneme dönüp anne bu yılan bu kızı yer diyorum ve korku içinde uyanıyorum.Çok etkilendim bu rüyadan tabir ederseniz sevinirimYazan: bahadır deniz (2013-03-18 11:17:05)

rüyamda nehir içinde bir boğanın çok büyük ve siyah bir yılanı yuttuğunu grdüm.Yazan: gulcan (2013-03-17 23:34:48)

Bir yol yururken karsima kopru cikiyor ve altinda akintili kirli su icinde turuncu renkte birsuru yavru yilan birtanede buyuk yilan ben o kopruyu gecmeye calisirken yilanlar beni yakalamaya calisiyor korku icindeyim ve ordan kurtuluyorum busefer uzun bir yolda yuruyorum anlami ne acaba... tesekur ederim....Yazan: Metin (2013-03-17 14:33:00)

rüyamda beni gece kobra yılanı sol elemden ısırdı sokduğu yer bayağı yara oldu abse yaptı yardım istedim ambulans çağırdılar ama gelmedi çok korktum ama beni zehirlemedi yorumunuzu bekliyorum bunların anlamı nedirYazan: Sami (2013-03-16 05:06:36)

Iki yılanın benim için dövüşmesi ne anlama geliyor lütfen yorum yapın bekliyorumYazan: fatih (2013-03-14 23:42:02)

köprünün başındayım ve altında su geçiyor 3 veya 4 tane kocaman yılanlar var ama hepsi uzakta 1 tanesi saldırıyor bana ve karnımdan sokuyor ve kırmızı parlak yağlı gibi kan çıkıyorYazan: alev (2013-03-12 14:28:32)

RÜYAMDA ERKEK ARKADAŞIMLA KARŞI KARŞIYAYIZ ARAMIZDA 7 8 BAŞLI BİR YILAN ONUN YANINAGİTMEMEFDIRSAT VERTMİYUOYazan: ertan (2013-03-12 13:36:10)

Ben arkadaşımla beraber yolda yürürken yılan gördük arkamızı döndüük kaçdık yılan çok hızlıydı arkadaşım başka yere ben başka yere kaçtım arkamı döndüm yılan yoktu arkadaşımınmı peşinden gitti benim peşimde yoktu anlamı nedirYazan: Fatos (2013-03-12 11:35:42)

Ruyamda 2 buyuk yilan gordum biri siyah biri beyaz bunlarin sahibi var. Ve beyaz olan yilan beni seviyo Bana yaklasiyo sahibi seni sevdi bu yilan diyo.. Ama sihah olan yilan bakip duruyo ama ben ondan korktum ve ondan uzak durdum beyaz olanida korktum ondan ama ginede sevdimYazan: hamit (2013-03-10 10:40:18)

ruyamada balık sandığım yılanları yiyecektim nerdeyse...cok tiskinmiştim acaba anlamı nedir...Yazan: İrem (2013-03-09 07:41:42)

Ben,rüyamda yılan sudan çıkıp benim bedenimin içine giriyor.Ben de herkesten yardım istiyorum fakat kimse bana yardım etmiyor en sonunda kolumun içinden çıkıyor..Bir düşman edineceğim anlamına mı geliyor?Yazan: hüseyin (2013-03-08 07:20:45)

Rüyamda anakonda gördüm, birileri onu etkisiz hale getirip derisini yüzdü.Ayrıca bir arkadaşımın boyunun çok kısaldığını gördüm.Tabiri nedir?Yazan: Burak (2013-03-03 06:37:54)

Her Gece RüyamDa YıLan Görmekten Bıktım .!Yazan: lale (2013-03-02 15:34:47)

Ruyamda sari ama kisa bi yalan beni kandirdi sonra soktu.yorumlaya bilirmisinzYazan: ufuk (2013-02-28 01:39:31)

tam hatırlamıyorum ama ufak bir yıland yaklaşık 30 veya 40cm gibi banyo yaptım daha sonra karşıma çıktı aradım bornozumun sağ kolundan içeri girmiş onu ordan kuyruğundan tutut çektim silkeleyip attım o şekilde uyanmışım bana bunu yorumlarsanız sevinirim şimdiden teşekkür ederimYazan: murat (2013-02-24 10:57:18)

rüyamda kızımı ve karımı yılan sokuyordu ne anlama gelir uyanıyodum uyuyorum hep aynı rüyaYazan: kader (2013-02-24 08:51:04)

ben ruyamda yılanları yerde bana bakarken gördüm şimdiden teşekkürler..Yazan: sezai (2013-02-18 06:12:31)

yılan üstüme atladı ve bismillah sesiyle biraz durduktan sonra aşşağı eğildim üstümden indiYazan: Samet (2013-02-17 10:54:54)

Beni bir Yilanin sokmasi, sonra elimin dikislenmis olmasi, ama dikislerin koptugu ve burnumdan ve agzimdan büyük bir miktarda kan gelmesinin anlami nedirYazan: emirhan (2013-02-17 09:10:41)

kapalı depo tarzı biyerdeydim bir sürü yılan var irili ufaklı saldırmaya çalışıyorlar ama hiç korkmuyorum hepsini teker teker öldürdüm ama birtane kaldı ve baya boğuştuk kafasını elimle tuttum parmağımdan ufak bir yeri ısırdı ancak ellerimle bastırınca nefes almasını engelledim ve onuda öldürdüm.ardından biryere tatile gittim elimdeki yaraya baktım ve tatile gittigim yerde sağlık ocagı aramaya basladım orda bitti.ilginç ve net bir rüyaydı bilen biri yorumlayabilirmi lütfen?Yazan: enes çamur (2013-02-17 08:44:40)

Rüyamda seyahat halindeyken aracın altından çok büyük bir yılan çıktı ilk önce ananemin yanından geçti ve ananeme zarar vermedi.Sonra beni gördü .Yılnın ayağı oluştu .hızlıca bei kovalamaya başladı . evin merdivenlerinden hızlıca çıktım. Kapıyı kapattım .Ama nasıl olduysa yılan kapıyı hiç zorlanmadan açtı .Beni yakalamaya tekrar devam etti.Ben bir şeyler yapıp yılandan kurtuldum.Yazan: Zilan (2013-02-16 10:53:23)

Rüyamda yeşil kırmızı bir yılan beni ve dayımı kovalıyor dayım kaçmayı başarıyor yılan elime yapışıyor ben yılanı çekmek isterken kan gördüm ve korkuyla daha sonra uyandım yılanım boyu bir buçuk metre vardı çok büyüktü ..Yazan: melek (2013-02-14 02:49:13)

rüyamda evimin içinde çok fazla yılan gördüm boynuma sarılmıştı bitanesi de.anlamı nedirYazan: ilyas kaplan (2013-02-13 10:39:04)

ruyamda 3 yılanı goruyordum birinin basını ezerek olduruyorduk 2 ncisi yer altına giriyordu 3 uncusune dokunmuyorduk ne anlama geliyor. tşkYazan: Serdar (2013-02-07 15:19:45)

Evlenmek istediğim kız son anda evlenmekten vazgeçti ve şu an ayrıldık . Dün gece bir rüya gördüm ve yorumlamanızı istiyorum. Rüyam şöyle ; Evleneceğimiz kız ve ortak bir arkadaşımızla sazlıklarla dolu bir göle giriyoruz. Göletin içerisinde çok ama çok uzun beyaz bir yılan görüyorum ve hemen göletten çıkıyorum. Evlenecek olduğum kız göletin içerinde dolaşıyor sanki bişiler arıyor göletin içerisinde ve ben sudan çıkması için bağırıyorum ama beni duymuyor.. Lütfen yorumlar mısınız??Yazan: hakime (2013-02-04 13:36:41)

ruyamda ben anem ve kiskardesim biyde kocaimda kucok oglum vardi tanimadim bir yerdeydim heryer saman kukleryile dunatmisti ucumiz o samanlarin temizliyorduk ve baktim kucuk kucuk yilanlar vardi kardesim her gurdugu yilani olduruyordu ve ben diyordum asla oglumo burakamam buraya ya bir yilan soksa sonra baktik sag tarafimda buyik bir yilan var agzi baligdi yani kapaliydi anem ve kardesim kurkma bisey yapmaz yilana bakiyurdum sanki yilan guluyurduYazan: Badenur. (2013-01-22 21:07:48)

Off.Yazan: bülent (2013-01-20 15:43:23)

birer metre uzunluğunda iki yılanı boyunlarından tutup sağdaki yılan soldakinin ağzından içeriye giriyor yarıya kadar girdikten sonra yere atıyorum ikiside kırbac gibi kuyruklarını sallıyor anlamı nedirYazan: arife (2013-01-18 12:51:08)

benim gordugum ylan pembe sirtima girdi esim ve gorumcelerim var esime kurtar benim dedim kurtarmafi ablalarinin yanina gitti evde bizim oturdugumuz degil baska buyuk evde bizim yorumunuzu bekliyorum simdiden tesekkur ederimYazan: hülya (2013-01-18 11:28:05)

Rüyamda derin bir akıntılı suda eşimle beraber yüzerek ilerliyorduk. Sonra etrafı kocaman kobra yılanları sardı eşimle yüzerek kurtulmaya çalışıyorduk.suyun her tarafını yılanlar sarmıştı.başka biri çıktı sudan bana yardım ediyordu yüzmemde..en sonunda kurtulduk eşim ben ve bana yardım eden biri.. anlami nedirBu rüyaya yorum yazmak veya kendi rüyanızı yazmak istermisiniz?


Adınız :

E-posta :
(Epostanızı diğer kullanıcılar göremez)

Yorumunuz:


reklam - gizlilik