Rüyanızda gördüğünüz nesneyi yazıp ara butonunu tıklayın

A Sözlüğü


rüyada avlanmak görmek
dağ keçisi tavşan ve yabani merkep görmesi; mal ve ganimete işaret eder. Kişinin öldürmek maksadıyla olmaksızın bir kuşa veya bir sığıra silâh attığını görmesi; bir kadına veya bir cariyeye iftira e ..

rüyada avret yeri görmek
avret yerinin açıkta olduğunu ve bundan dolayı utanmadığını ve hiç kimsenin de ona bakmadığını görmesi içinde olduğu sıkıntı ve meşakkatten kurtulacağına rüyayı gören kimse eğer borçlu ise; Allahın ..

rüyada avuç içi görmek
ka­palı olduğunu görmesi; geçiminin dar ve sıkıntı içinde olacağına yorumlanır. Kişinin rüyasında avucunun içinde kıl bittiğini görmesi; sıkıntı ve kedere uğrayacağına ve borç batağına saplanacağı ..

rüyada avukat görmek
bir davada kendisini tutan kişiyi savunmak üzere konu üzerine uzmanlaşmış olan kişiye denir. Rüyada avukat görmek ise rüyayı gören kişinin çevresinde meydana gelen olaylara ne yazık ki çok tarafsız b ..

rüyada ay görmek
erkek veya kadın her ikiside rüyalarında ayı kucaklarında veya yanlarında görmeleri onların her birisinin ayın parlaklığı nispetinde birileri ile evleneceklerine işaret eder. Bir kimsenin rüyasınd ..

rüyada ayağı ile itmek görmek
eğer tekme vuranı göremiyorsa; işlerinde biraz daha dikkatli davranması ve israftan kaçınması gerektiğine yorumlanır. Bir kimsenin tanınmış birisinden tekme yemesi; o tekme atandan bir dert alacağına ..

rüyada ayak bileziği görmek
eğer bekâr ise cömert birisi ile evleneceğine ve kocasından hayır göreceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında üzerinde altın ve gümüş bilezikler görmesi; o kimsenin üzüntü ve kedere maruz kalaca ..

rüyada ayak kayması görmek
ayağınız kaydığı halde düşmediğinizi görmeniz; keder ve üzüntüye duçar olacağınıza işaret eder. ..

rüyada ayakkabı görmek
bekârlar için de evlilik yapılacağına yorumlanır Rüyanızda dar bir ayakkabı giydiğinizi görmeniz; sıkıntıya düşeceğinize ve borç batağına saplanacağınıza rüyanızda eski bir ayakkabı giydiğinizi g ..

rüyada ayakkabıcı görmek
Rüyada ayakkabıcı görülmesi; sıkıntılı günlerin bitip huzurlu günlerin başlayacağına delalet eder ..

rüyada ayaklar görmek
baba rızık hayvan para ve yolculuk ile yorumlanır Danyâl (a.s.) ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir ayağının kırılmış veya kesilmiş olduğunu görmesi; onun servetinin yarısının gideceği ..

rüyada ayaz görmek
Rüyanızda ayazda kalarak çok üşüdüğünüzü görmeniz; işlerinizin bozukluğundan dolayı sıkıntıya düşeceğinize ve geçim darlığı çekerek üzüleceğinize işaret eder. ..
rüyada ayçiçeği görmek
Rüyada ayçiçeğinin görülmesi; huzurlu ve mutlu günlerin arefesinde olduğuna işaret eder. ..

rüyada aydınlığa kavuşmak görmek
zarardan sonra fayda görmesine ve artık çocuğum olmaz diye ümidini kestikten sonra çocuğunun olmasına yorumlanır. Kişinin rüyasında kendisinin aydınlıktan karanlığa gittiğini görmesi; zengin iken ..

rüyada ayet görmek
tahmin edilebileceği üzere son derece hayırlı ve son derece hikmet dolu rüyalardan birisi olarak tabir edilir ve önemlidir. Rüyayı gören kişi için son derece büyük bir hikmet olarak yorumlanan bu rüy ..

rüyada ayetel kürsi görmek
rüya sahibinin gelecek dönemde hayatında yaşayacağı değişimler ile alakalı olarak tabir edilir. Kişinin kısa zaman dilimi içerisinde ilime son derece ciddi bir şekilde eğileceğine ve bununla birlikte ..

rüyada ayetler görmek
yani âhiretteki yerinin iyi olduğuna eğer okunduğu görülen âyet azap âyeti ise; okuyan kimsenin azap içinde olduğuna eğer okunan âyet korkutucu nitelikte bir âyet ise; rüyayı gören kişi de halen hay ..

rüyada aygır görmek
Bir kimsenin rüyasında aygır görmesi; zengin bir kimse ile samimiyet kuracağına ve ondan fayda göreceğine işaret eder. ..

rüyada ayı görmek
ahmaklık düşünce ve görüş beyan etmekten yoksun ve düşmanla tabir edilir. Kişinin rüyasında ayıya bindiğini görmesi; devlet tarafından bir menfaat göreceğine delalet eder. Ayının eti ve derisinin gö ..

rüyada ayna görmek
yüzünü güzel ve sakalını siyah görenin; eğer aslı öyle değilse; o kimsenin halka karşı cömert davranacağına ve herkese iyilik edeceğine eğer sakalını siyah görürse; fakir düşeceğine yüzünde beyaz k ..

rüyada ayran içmek görmek
bir yayıkta ayran çalkaladığınızı görmeniz kısmetinizin açılıp rızkınızın bollaşacağına eğer evli birisi iseniz; güzel bir erkek çocuğunuzun dünyaya geleceğine eğer bekâr iseniz; muhitin en güzel k ..

rüyada ayrılmak görmek
Rüyada ayrıldığının görülmesi; kavuşmanın zıddı ile tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında bir başka kimseden ayrıldığını görürse; o iki kimsenin birbirleriyle buluşacaklarına delalet eder. ..

rüyada ayva görmek
rüyada ayva yediğini gören kimsenin; eğer vali ise valiliğinden dolayı gayesine ulaşacağına rüyasında ayva yediğini gören kimse eğer sıhhat ve afiyette ise; hidayete ereceğine işaretle tabir edilir. ..

rüyada ayva ağacı görmek
paranızın ve servetinizin çok olacağına ticâretle uğraşacağınıza akıllı tedbirli ve temkinli birisi olacağınıza işaret eder. ..

rüyada ayyaş görmek
değeri olmayan bir mala sahip olacağınıza ve evlâd hasreti çekeceğinize yorumlanır. ..

rüyada azad etmek görmek
eşini azad ettiğini görmesi; onu boşayarak ayrılacağına delil sayılır. Bir kölenin rüyasında kendisinin azad edildiğini görmesi; o kölenin ve efendisinin ölmesinden korkulur. Hasta bir kimsenin rü ..

rüyada azamet görmek
Bir kimseye rüyada azamet ve ululuk göste­rilmesi; o kimsenin toplum içinde saygınlığına ve Allah katında derecesinin yüksek olacağına delalet eder. Bazen de rüyada azamet ve ululuk görülmesi; kâfi ..

rüyada azap görmek
Rüyanızda azap çektiğinizi görmeniz; huzur ve rahata kavuşacağınıza işaretle tabir olunur. ..

rüyada azarlamak görmek
Rüyada azarlamanın veya azarlanmanın görülmesi; azarlanan kimseye karşı sevgi ve saygı gösterileceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında tanınmış hatırı sayılır bir kimsenin azarlandığını görmesi; o ..

rüyada azgın görmek
azgın bir hayvanın önünden kaçıp kurtulduğunuzu görmeniz; düşmanlarınızdan kurtulacağınıza delalet eder. ..

rüyada azgınlık görmek
doğruyu ve hakkı açıklamaktan vazgeçmeye işaret eder. ..

rüyada azık görmek
azığın azaldığını veya tükendiğini görmesi; o kimsenin kısmetinin azlığına delildir. Rüyada azığın bol olduğunun görülmesi; bu rüyanın aksi ile tabir edilir. Bazı rüya yorumcularına göre: Bir kims ..

rüyada azl görmek
dolayısıyla dikkatli davranması gerektiğine işaretle yorumlanır. ..

rüyada azrail görmek
öfkeli bir halde görmesi; günahlarına tövbe etmeden öleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Azrail ile güreştiğini ve ona galip geldiğini görmesi; hastalığından şifa bulup iyileşeceğine Azra ..

Sayfalar:

reklam - gizlilik