Rüyanızda gördüğünüz nesneyi yazıp ara butonunu tıklayın

B Sözlüğü


rüyada bel görmek
Bir kimsenin rüyasında elinde bir bel küreği veya bel demiri görmesi; o kimsenin aceleciliğinden dolayı bir yanlışlıkla karşı karşıya kalacağına işaret eder. ..

rüyada bela görmek
Bir kimsenin rüyasında bir belâ ve sıkıntı görmesi; o kimse Çektiği sıkıntı ve belâlardan sonra huzura kavuşmasına delalet eder. ..

rüyada beled süresi görmek
cömert birisi olduğunuza fakir ve muhtaç kimselere yardımdan elinizi çekmeyeceğinize delalet eder. ..

rüyada belediye görmek
hem işlerinizi ve hem de huzurunuzu bozacağınıza işaret eder. ..

rüyada belinden bölmek görmek
eğer rüyayı gören salih bir kimse ise; kazanacağı şöhretin müsbet olacağına ve eğer rüyayı gören kimse salih birisi değilse kazanacağı şöhretin menfî olacağına yorumlanır. ..

rüyada belkemiği görmek
kişinin rüyasında belkemiğinin kırıldığını görmesi; içinde bulunduğu günlerde işlerinin ters gideceğine ve onu uzun yıllar uğraştıracak önemli bir hastalığa yakalanmasının muhtemel olduğuna yorumlanı ..

rüyada belsoğukluğu görmek
Bir kimsenin rüyasında belsoğukluğuna yakalandığını görmesi; sinirlerinin bozulmasına sebep olacak birtakım olaylar karşısında kalarak kendisini çok yorgun ve bitkin hissedeceğine böyle bir rüyanın gö ..

rüyada benekli görmek
Rüyanızda benekli kumaştan dikilmiş bir elbise giyen bir kimseyi görmeniz; şimdiye kadar geçen zamanınızı boşa harcadığınıza ve bundan dolayı bir iş sahibi de olamadığınıza işaret eder.Bir kimsenin be ..

rüyada benzemek görmek
Bir kimsenin rüyasında aynaya bakarak kendisini bir başkasına benzettiğini görmesi; çevresinde bulunan şahıslara sert davranacağına ve sevdikleri arasında kendisinin sevilmeyen bir kimse olduğuna yoru ..

rüyada benzin görmek
bir benzinciden benzin satın aldığınızı görmeniz; ne kadar gayret gösterseniz de kusur ve hatalarınızı yakınlarınızdan gizlemeye muvaffak olamayacağınıza yorumlanır.Rüyanızda bir benzinciden arabanı ..

rüyada beraat görmek
Bir kimsenin rüyasında bir mahkemede hâkim huzuruna çıkarak dâvasının görülmesi neticesi beraat kararı aldığını görmesi; rüyayı gören kimse herhangi bir meseleden dolayı korku ve endişe içinde ise; ar ..

rüyada berber görmek
bir başka yoruma göre: Uzakta oturmakta olan bir yakınından bir miras konusunda sevindirici bir haber alacağına işaret eder.Rüyanızda bir berber dükkânı görmeniz; aleyhinize birtakım dedikodu yapılac ..
rüyada bere görmek
yeşil bere görmeniz; dîni yönden kuvvetli olduğunuza işaret eder.Rüyanızda siyah bir bere görmeniz; uzakta oturmakta olan bir yakınınızdan üzücü bir haber alacağınıza mavi bir bere görmeniz; bir den ..

rüyada bereket görmek
Rüyada bereket kısmet ve maddi sıkıntıların geçeceğine ilişkin fevkalade iyidir. Rüyanizda tarlanizdan veya bahçeniz ürünlerinden bol bir miktarda ürün aldiginizi görmek hayirli bir ise gireceginize ..

rüyada bereketli görmek
Bir kimsenin rüyasında tarlasından veya bahçesinden bereketli bir mahsul aldığını görmesi; içinde bulunduğu şu günlerde girişeceği işlerden bol kazanç sağlayacağına ve belki de hayatının en başarılı v ..

rüyada besleme görmek
hizmetçinizi âzâd ederek yani hürriyetine kavuşturarak evlendirdiğinizi görmeniz; keder ve üzüntüden kurtularak rahata kavuşacağınıza ve bir yitiğiniz varsa onu da bulacağınıza işaretle tabir edilir. ..

rüyada beslemek görmek
kişinin rüyasında herhangi bir hayvan beslediğini görmesi; ömründe bir kereye mahsus olmak üzere eline bol miktarda para geçeceğine ve bu paranın da kıymetini bilmesi gerektiğine yorumlanır. ..

rüyada besmele şerif görmek
hidayete ve Besmelenin bereketi ile rızka yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Besmeleyi yazdıktan sonra imha ettiğini veya bir kuşun yazdığı Besmeleyi kapıp kaçırdığını görmesi; rızkının tükenip ömrü ..

rüyada bestekar görmek
rüyasında kendisinin beste yaptığını görmesi aşk hayatında buhranlı dönemler geçireceğine delalet eder. ..

rüyada beşibiyerde görmek
kişinin rüyasında eşinin veya çocuklarından birisinin boynuna beşibiryerde taktığını görmesi; o kimsenin bir kız çocuğunun olacağına eğer bekâr ise evleneceğine veya çocuklarından birisini evlendire ..

rüyada beşik görmek
eğer bekâr ise evleneceğine ve eğer evli ise çocuğu olacağına yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında bir beşiği sattığını veya bir başkasına verdiğini ya da kırdığını görmesi; eğer rüyayı gören kimse erke ..

rüyada bevil görmek
değişik şekillerde yorumlanmaktadır.İbn-i Şîrînin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir tuvalette bevl ettiğini (küçük abdestini bozduğunu) görmesi; o kimsi keder ve üzüntülerinden kurtulacağına ..

rüyada beyaz görmek
yanağının beyaz olduğunu görmesi; o kimsenin izzet ve ikrama nail olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında beyaz bir yatak görmesi; o kimsenin evleneceğine kişinin rüyasında kar üzerinde yürüdü ..

rüyada beyaz darı görmek
Rüyada beyaz darı görülmesi rızık ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında beyaz darı satın aldığını görmesi; o kimsenin hayır ve menfaat göreceğine işarettir. Kişinin rüyasında beyaz darı sattığını gör ..

rüyada beyaz kağıt görmek
Bir kimsenin rüyasında üzerine yazı yazılan beyaz kâğıt görmesi; o kimsenin yemin edeceğine yorumlanır. ..

rüyada beyaz sahife görmek
Rüyanızda üzerine yazı yazılan beyaz bir sayfa görmeniz; herhangi bir konuda yapacağınız yemine işaretle tabir edilir. ..

rüyada beygir görmek
Bu kelimenin yorumu için at kelimesine bakınız AT ..

rüyada beyin görmek
bir hayvan beyni görmesi; birçok haklarının yakın dostları tarafından çiğnenmekte olduğuna ve üstelik haksız yere hakaret gördüğüne delalet eder. Rüyanızda bir beyin görmeniz; insanlardan gizli olara ..

rüyada beyit görmek
Bir kimsenin rüyasında değişik şiirlerden beyitler okuduğunu görmesi; o kimsenin aşk hayatında hayal kırıklığına uğrayacağına ve bundan dolayı da kendisini çok mutsuz ve huzursuz hissedeceğine delalet ..

rüyada beyti mukaddes görmek
hayır ve berekete ibadet ve tâate nail olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisini Beyt-i Mukaddeste görmesi; o kimsenin dindar bir kişi olduğuna hacca gideceğine kıyamet gününde peygam ..

rüyada beytullah görmek
hac yapacağına adaletli davranacağına ve huzurlu bir hayat süreceğine delalet eder.İmam-ı Nablusînin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Beytullahda Makâm-ı İbrahimin yanında namaz kıldığını görme ..

rüyada beyyine süresi görmek
Nüzhetül-Mecâlis adlı kitaba göre bir kimsenin rüyasında Beyyine Sûresini okuduğunu görmesi; o kimsenin korku ile ümit arasında yaşadığına yorumlanır. İmam-ı Nablusînin yorumuna göre: Bir kimsenin rüy ..

rüyada beze görmek
Bir kimsenin rüyasında boyun bezelerinin şiştiğini görmesi; içinde bulunduğu şu günlerde hafızasının çalışmaz bir duruma geleceğine ve bu nedenle de birçok hatalar yapacağına işaretle tabir edilir. ..

rüyada bezelye görmek
mevsiminin dışında bezelye görmeniz veya yemeniz; belâ ve musibete maruz kalacağınıza delalet eder. Bir kadının rüyasında bezelye pişirdiğini görmesi; bu kadının pişirdiği yemeklerin eşi tarafından ..

rüyada bezenmek görmek
Bir kimsenin rüyasında bezendiğini yani süslendiğini görmesi; o kimsenin fakirleşeceğine ve işlerinin seyri bozulacağına yorumlanır. Bir kimsenin âdeti üzere her zaman giydiği normal elbisesini rüyada ..

rüyada bezik görmek
Rüyanızda bezik oynadığınızı görmeniz; içinde bulunduğunuz şu günlerde evinize çok miktarda misafir geleceğine ve bu yüzden rahatınızın kaçacağına ve dolayısıyla da mâlî durumunuzun sarsılacağına dela ..

rüyada beziryağı görmek
Rüyanızda beziryağı yediğinizi görmeniz; içinde bulunduğunuz şu günlerde önemli bir hastalığa yakalanacağınıza veya normal şekilde devam eden işlerinizin aniden bozulacağına dolayısıyla güç durumda ka ..

rüyada bıçak görmek
bir kimsenin elinde bıçak tutan bir delikanlı görmesi; bir genç kızın sevgisini kazanacağına kişinin rüyasında elinde bir bıçakla bir yerini kestiğini görmesi; bir hadise ile sarsılarak şaşkınlığa ..

rüyada bıçakçı görmek
Bir kimsenin rüyasında bıçak yapan bir usta görmesi; o kimsenin sanatkâr olup bu sanatını başkalarına da öğreteceğine ve dolayısıyla birçok insanın hayır duasını alacağına delalet eder. ..

rüyada bıçkı görmek
Bir kimsenin rüyasında bir bıçkı makinesinde tahta ve benzeri şeyleri biçtiğini görmesi; yaşantısı boyunca kendisine düşman bildiği ve sevmediği kimselerden yardım görerek kalkınacağına yorumlanır. ..

rüyada bıkmak görmek
tavır ve hareketleriyle kıracağına işaretle tabir edilir. ..

rüyada bıldırcın görmek
ancak araya giren bazı engeller dolayısıyla bu yolculuğu yarıda kesip geriye döneceğine işaret eder.Rüyanızda bıldırcın eti yediğinizi görmeniz; eğer bekâr iseniz nişanlanıp evleneceğinize eğer evli ..

rüyada bıyık görmek
bıyığını kesmiş görmesi; doğru ve düzenli biri olduğuna yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında bıyıklarını noksan görmesi; o kimsenin iyiliğine bıyık ve sakalını yolduğunu görmesi; o kimsenin huzura kavu ..

rüyada biber görmek
kişinin rüyasında biber turşusu yediğini görmesi; hanımı ile kavga edip arasının açılacağına kara veya kırmızı toz biberini yemeğine serptiğini görmesi; üzücü bir haber alacağına delalet eder.Bir ki ..

rüyada biçmek görmek
Rüyanızda bir kumaşı biçtiğinizi görmeniz; kendinize yeni bir elbise yaptıracağınıza veya evinize çoktandır almayı tasarladığınız yeni bir eşyayı satın alma imkânı bulacağınıza delalet eder. ..

rüyada biftek görmek
Bir kimsenin rüyasında biftek yediğini görmesi; o kimsenin evine iştahı açık birtakım misafirlerin gelip evde yiyecek cinsinden ne varsa hepsini silip süpüreceklerine veya aşırı yemek yemesinden ötürü ..

rüyada bilardo görmek
ne kendinize ve ne de başkalarına herhangi bir faydanızın ve hayrınızın dokunmadığına delalet eder.Bir başka yoruma göre: Rüyanızda bir salonda bilardo oynadığınızı görmeniz; bir arkadaşınızın verims ..

rüyada bilek görmek
kişinin rüyasında bileklerinde ağrı ve cansızlık olduğunu görmesi; o kişinin bir ahbabına kendisine karşı takınacağı tavır nedeniyle çok kırılıp ve güceneceğine işaret eder. ..

rüyada bilemek görmek
Bir kişinin rüyasında bıçak gibi kesici âletlerden herhangi birini bilediğini görmesi; emsalleri arasında şeref ve haysiyetinin artacağına delalet eder. ..

rüyada bilet görmek
otobüse uçağa ve benzeri vasıtaya binmek için bir gişeden bilet aldığını görmesi; bir hastalığa yakalanacağınıza ve fakat bu hastalığın uzun sürmeyip şifa bulacağına kişinin rüyasında yolda yürürke ..

rüyada bileyici görmek
makas ve benzeri kesici herhangi bir âleti bilettiğinizi görmeniz; yeni bir iş peşinde olduğunuza ve bir iş kurmaya çalıştığınıza sıhhatinizin iyi ve neşenizin yerinde olduğuna yorumlanır. ..

rüyada bilezik görmek
eğer rüyayı gören erkek ise keder ve üzüntüye maruz kalacağına yorumlanır. Biz şimdi ünlü rüya tabircilerinin rüyada bilezik görülmesi ile ilgili yorumlarını ayrı ayrı ele alarak okuyucularımıza sunm ..

rüyada bilgin görmek
rüyanızda kendinizin bilgin birisi olduğunuzu görmeniz; eğer gerçekten ilmi seviyor ve öğrenmeye Meraklı iseniz; sevince ve mutluluğa eğer ilme ve öğrenmeye meraklı değilseniz; bu durumda bir hastal ..

rüyada bilinmek görmek
bir yoruma göre de: Kendisinin hemen geleceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında kendisinin gurbete gittiğini görmesi; o kimse gurbete gider veya gurbette bir adamı varsa ondan haber alamaz.Câbir ..

rüyada bilirkişi görmek
Rüyanızda kendinizi bir mahkeme tarafından bilirkişi tayin edildiğinizi görmeniz; kalabalık bir toplumda büyük bir itibara sahip olacağınıza yorumlanır. ..

rüyada billur görmek
kişinin rüyasında billur sattığını görmesi; o kimsenin ahlâkı iyi olmayan bir hanımla evlenmeye hazırlandığına rüyasında billur satın aldığını görmesi de aynı şekilde terbiyesiz bir kadınla evlenece ..

rüyada bilmece görmek
kişinin rüyasında bulmaca çözme konusunda bir başkasına yardım ettiğini görmesi başkasına herhangi bir konuda fikir danışacağına rüyasında bulmaca çözerken bilmediğini bir başkasından sorduğunu ve o ..

rüyada bina görmek
kişinin rüyasında bina yaptığını görmesi; yeni bir işe girişimde bulunacağına yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında bir binanın yıkıldığını görmesi; o kimsenin dînî görevlerini ihmâl edip yerine getirmed ..

rüyada binbaşı görmek
kişinin rüyasında kendisini binbaşı olmuş görmesi; o kimsenin hayatı boyunca düzgün ve esaslı bir işin sahibi olamayacağına bununla da birlikte kimseye de muhtaç olup avuç açmayacağına yorumlanır. ..

rüyada binek devesi görmek
sıkıntı ve meşakkatle de olsa arzuca kavuşacağınıza delalet eder. ..

rüyada binmek görmek
rüyada herhangi bir hayvana binildiğinin görülmesi; izzet ve saltanata kavuşulacağına yo¬rumlanır. Bir kimsenin rüyasında beceriksizce bir ata bindiğini görmesi; o kimsenin nefsinin arzusuna tabi ol ..

rüyada bir şey bulmak görmek
kişinin rüyasında altın ve gümüş gibi kıymetli bir şey bulduğunu görmesi; o kimsenin dünyalığa kavuşacağına yorumlanır Rüyada kötü bir şeyin bulunduğunun görülmesi; iyiye alâmet değildir.Ebu Saîd el- ..

rüyada bir şeyi ayırmak görmek
Rüyanızda bir şeyi bitişik olduğu diğer şeyden ayırdığınızı görmeniz; toplumdan koparak yalnız kalacağınıza işaret eder. ..

rüyada bira görmek
fasık kimse için günaha Birahane halkın ayak takımına ve fasık insanlara oraya girip bira içmek haram işlemeye delalet eder. Rüyada bira içtiğini görmek nişanlanacağına ve çok geçmeden evleneceğin ..

rüyada bira içmek görmek
Bir kimsenin rüyasında bira içtiğini görmesi; o kim¬senin bir ölüm veya hastalık haberi alacağına veya gelecekte muhte¬melen şeker hastalığına yakalanacağına işaretle tabir edilir. ..

rüyada birahane görmek
dolayısıyla huzur ve saâdetinizin bozulacağına yorumlanır ..

rüyada birikmek görmek
biriktirmiş olduğu saçlarını açtığını görmesi; malını harcayacağına kişinin rüyasında azalarının bir araya gelerek toplandığını görmesi; huzurunun kaçacağına şan ve şöhretinin kaybolacağına yorumla ..

rüyada bisiklet görmek
rüyanızda bisikletten düştüğünüzü görmeniz; yolculuğunuz esnasında üzücü bir haber alarak seyahatinizi kesip geriye döneceğinize delalet eder.Rüyanızda bisiklet görmeniz verdiğiniz kararlarınızda ve ..

rüyada bisküvi görmek
Rüyanızda bisküvi yediğinizi görmeniz; rızkınızın bol bacağına ve geçim sıkıntısından kurtulacağınıza yorumlanır.Rüyada bisküvi görülmesi; büyük bir nimette tabir edildiği için bundan böyle herhangi b ..

rüyada bit görmek
bir yakınınıza karsı acımasızca davranacagınıza isarettir. bit sirkesi ise fesatlık ve kötuluk anlamına gelir.bitlenmek bol paraya kavusacagınıza ve dostlarınızın birden artacagına isarettir. bitler ..

rüyada bitki görmek
Rüyada herhangi bir bitkinin görülmesi; rüyayı gören kimsenin gerek ruhî ve gerekse bedenî olsun bir rahatsızlığı varsa bunlardan kurtulacağına ve dolayısıyla rahata kavuşacağına delaletle yorumlanır. ..

rüyada bitpazarı görmek
rüyanızda bitpazarından bir elbise veya bir şey satın aldığınızı görmeniz; aklınıza ve hayalînize bile gelmeyen birtakım sebeplerden dolayı fazla para harcamak zorunda kalacağınıza ve borca gireceğin ..

rüyada bloknot görmek
Bir kimsenin rüyasında bir bloknota bir şeyler yazdığını görmesi; o kimsenin yaşı ilerledikçe dalgın ve unutkan bir kimse olmaya başladığına böyle bir rüyanın görülmesi delalet eder. ..

rüyada bluz görmek
kişinin rüyasında bir bluz diktiğini görmesi; eğer bekâr ise evlenme hazırlıkları yapmasının zamanı geldiğine kişinin rüyasında bir bluz giydiğini görmesi; tedavisi çok zor olan bir kalp rahatsızlığ ..

rüyada bodrum görmek
uzun ve mesut bir evlilik hayatı süreceğine işaret eder.Rüyanızda boş bir bodrum görmeniz; yaşlılık devrenizin mutlu ve huzurlu geçeceğine rüyanızda su ile dolu bir bodrum görmeniz; gizli olan bazı ..

rüyada boğa görmek
rüyanızda kızgın bir boğa görmeniz; yakında başınıza ü bir iş geleceğine delalet eder. ..

rüyada boğa dövüşçüsü görmek
Rüyanızda bir boğa dövüşçüsü görmeniz; eskiden yaşadığınız bir aşkın hala kalbinizde izlerini taşıdığınıza ve bu acıyı ömür boyu kalbinizden atamayacağınıza işaretle tabir edilir. ..

rüyada boğa güreşi görmek
yıllar önce olup biten ve hâlâ kalbinizde hatırası bulunan bir maceranın aynısı tekrar yaşayacağınıza ve bu olayın hayatınızda hiç beklemediğiniz birtakım değişiklikler yapacağına yorumlanır. ..

rüyada boğaz görmek
rüyasında boğazına kaçan bir şeyi çekip çıkardığını görmesi; ömrünün uzun olacağına ve fakat ömür boyu düşmanları ile mücadele etmek zorunda kalacağına delalet eder.Rüyanızda boğazınıza bir şey kaçma ..

rüyada boğaz hırıltısı görmek
Rüyanızda boğazınızda hırıltı olduğunu görmeniz; öleceğinize veya büyük bir korku içine düşeceğinize işaret eder. Bazı yorumculara göre: Bir kimsenin rüyasında boğazında hırıltı görmesi; o kimsenin ab ..

rüyada boğazlama görmek
eğer yakınlarından birisini boğazladığını ve kan da çıkmadığını görürse; o kimse ile rüya sahibinin aralarında olan akrabalık bağlarının kopacağına yorumlanır. Eğer boğazlama esnasında kan çıktığı gö ..

rüyada boğmaca görmek
Rüyanızda boğmaca öksürüğüne yakalandığınızı gör¬meniz; sıhhatinize dikkat etmeyi sık sık hastalandığınıza ve bu nedenle de işlerinizi gereği gibi takip edemediğinize delalet eder. Rüyanızda Çocuğunuz ..

rüyada boğmak görmek
Bir şahsın rüyasında herhangi bir kimseyi elleriyle veya ip atarak boğduğunu görmesi; yakınları tarafından zulüm ve haksızlığa uğrayacağına ve bundan dolayı da bütün işlerinin altüst olacağına delalet ..

rüyada boğulmak görmek
eğer boğulmanız boğucu bir hastalıktan dolayı ise başkalarına zulmederek elde ettiğiniz şeyle azap edileceğinize eğer bir iple boğuldunuz ise ve ip de boğazınızı fazlaca sıkmışsa; yüklendiğiniz sor ..

rüyada bohça görmek
kişinin rüyasında bohçasını alıp yola çıktığını görmesi; sevdiği birisi ile karşılaşacağına rüyasında boş bir bohçayı sandığına koyduğunu gören kimsenin; aile ferdlerinden birisinin evlenerek evden ..

rüyada bok görmek
Rüyada pislik görmek pislikle yani dışkı ile oynamak haram yollar dan elinize mal veya para geçecegine işaretle delalet eder; at veya diger hayvan pislikleri görmek kisa bir yolculuga çikacaginiza ..

rüyada boks maçı görmek
başkalarının boks maçı yaptıklarını seyrettiğinizi görmeniz; bir kimsenin yardımı ile işlerinizi düzene koyacağınıza delalet eder. ..

rüyada bol geçim görmek
Bir kimsenin rüyasında geçiminin bol olduğunu ve huzurlu bir yaşam sürdürdüğünü görmesi; o kimse eğer darlık ve sıkıntı içinde ise; keder ve üzüntülerinden kurtulacağına ve sıkıntısının geçeceğine yor ..

rüyada bolluk görmek
Zengin bir kimsenin rüyasında kendisini bolluk içinde görmesi; o kimsenin sahip olduğu nimetlerin şükrünü artırması gerektiğine yorumlanır. Fakir bir kimsenin rüyasında kendisini bolluk içinde görmesi ..

rüyada bomba görmek
rüyanızda bir bombanın patladığını görmeniz; para ve mal kaybına uğrayacağınıza rüyanızda bir yere bomba attığınızı görmeniz; bir probleminizin halli hususunda yakın dostlarınızdan büyük bir yardım ..

rüyada bombardıman görmek
Rüyanızda bulunduğunuz köy veya şehrin uçaklar veya harp gemileri tarafından bombardımana tutulduğunu görmeniz; köyünüzün veya şehrinizin tanınmış kişilerinden birisinin vefat edeceğine veya bulunduğu ..

rüyada boncuk görmek
bir kavim ve kabileden olmadığı halde o kavim ve kabileye benzemeye çalışacağına yorumlanır.Rüyanızda renk renk boncuk dizdiğinizi görmeniz; kurmakta olduğunuz hayalînizin yakında gerçek olacağına b ..

rüyada boncukçu görmek
Rüyanızda boncukçu görmeniz; hanımların işleriyle uğraştığınıza ve onların işlerini düzenlemeye gayret gösterdiğinize delalet eder. ..

rüyada bora görmek
bora esmesi neticesi evinden bir kiremit veya herhangi bir şeyin koparak düştüğünü görmesi; o kimsenin sıkıntıya maruz kalacağına rüyasında esen boradan kaçmak için bir duvarın arkasına saklandığını ..

rüyada borazan görmek
savaşa ve düşmanı geri püskürtmeye yorumlanır. Bir borazan erinin rüyasında borazan çaldığını görmesi; eğer rüyayı gören asker ise; başından hatırasını unutamayacağı bir olay geçeceğine eğer rüyayı ..

rüyada borazancı görmek
Bir kimsenin rüyasında borazan çalan bir eri görmesi; o kimsenin hayatında birtakım değişikliklerin olacağına yorumlanır. ..

rüyada borç görmek
bir başkasından borç istediğini görmesi; muhtaç duruma düşeceğine işaretle tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında borcunu ödediğini ve bir hakkı sahibine verdiğini görmesi; o kimsenin yakınlarını ziyar ..

rüyada borç almak vermek görmek
kişinin rüyasında bir başkasına borç verdiğini görmesi; bu rüyanın aksine yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında bir başkasından borç istediği halde alamadığını görmesi; eğer adliyeye intikâl etmiş bir dâ ..

rüyada borç senet görmek
sened veya bono verdiğinizi görmeniz; rahatsızlığınızdan dolayı bir doktora müracaat ederek reçete alacağınıza bir başkasına verilen para karşılığında borç senedi aldığını gören kimsenin; uzun süred ..

rüyada bordro görmek
rüyasında bir maaş bordrosu hazırladığını görmesi; dünya ve âhiret borçlarından kurtulmanın yavaş yavaş yolunu bulduğuna delil kabul edilir. ..

rüyada bornoz görmek
rüyanızda kendinizi bir bornoz giyinirken görmeniz; hayırlı bir işe teşebbüs edeceğinize çarşıdan bir bornoz satın aldığınızı görmeniz; evinize bazı eşyalar satın alacağınıza yorumlanır.Bir diğer ta ..

rüyada borsa görmek
Rüyada borsa görülmesi fakirliğe yorumlanır. Bir kişinin rüyasında borsadan hisse senetleri satın aldığını görmesi; o kimsenin evine hırsız girerek bütün parasını çalacağına delalet eder. ..

rüyada boru görmek
tüccar ise elinde bulunan malının fazla para edeceğine başka herhangi bir iş dalında esnaf ise o sene çok kâr edeceğine sanatçı ise kendi uzmanlık sahasını ilgilendiren eserlerinin çok beğenileceği ..

rüyada bostan görmek
rüyanızda bir bostanı suladığınızı görmeniz; maddî durumunuzun gün geçtikçe düzeleceğine ve sosyal mevkinizin de yükseleceğine yorumlanır.Rüyanızda bir bostandan sebze ve meyve topladığınızı görmeniz ..

rüyada bostan dolabı görmek
rüyanızda bostan dolabının susuz bir şekilde döndüğünü görmeniz; kimsesi olmayan zengin bir kişinin kısa süre sonra vefat edeceğine ve dolayısıyla vârisi olmadığı için de malının devlete kalacağına i ..

rüyada boşamak görmek
Bir kimsenin rüyasında karısını boşadığını görmesi; içinde bulunduğu şu günlerde büyük bir huzursuzluğa maruz kalacağına delaletle tabir edilir. Bazı yorumculara göre: Rüyanızda karı boşadığınızı görm ..

rüyada boşanmak görmek
bir başka yoruma göre de: O kimsenin çalıştığı işyerinden ayrılacağına ve bir başka yoruma göre de: Böyle bir rüya gören kimsenin; eğer memur ise görevine son verileceğine yorumlanır.Bir kimsenin rüy ..

rüyada boy görmek
rüyasında kendisini kısa boylu olarak görmesi ömrünün uzun olacağına delalet eder.Bir başka tabire göre: Rüyanızda boyunuzun uzun olduğunu görmeniz; bulunduğunuz meslekte herkesin yardım ve desteğin ..

rüyada boya görmek
mavi boya görmesi; zaman zaman heyecanlı anlar yaşayacağına denizcilik veya havacılık mesleğine özenip bu mesleklerden birine girmeye çalışacağına kişinin rüyasında yeşil renkte bir boya görmesi; ..

rüyada boyacı görmek
Bir kimsenin rüyasında hangi cinsten olursa olsun bir boyacı görmesi; o kimsenin bir hileye maruz kalacağına veya bir tuzağa düşürüleceğine ve bundan dolayı da çok sıkıntı çekeceğine delalet eder. Rüy ..

rüyada boyamak görmek
kişinin rüyasında ellerini boyadığını görmesi; o kişinin bir tehlikeye maruz kalacağına yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında yüzünü boyadığını görmesi; çevresinde bulunan düşmanlarının ona kötülük yapac ..

rüyada boynu vurulmak görmek
kişinin rüyasında kendi boynunun vurulduğunu görmesi; büyük bir günah işlediğine ve hemen tövbe etmesi gerektiğine yorumlanır.Rüyanızda boynunuz vurulduktan sonra cesedinizin dirilerek ayağa kalktığı ..

rüyada boynuna sarılmak görmek
rüyanızda bir ölünün boynuna sarıldığınızı ve ondan ayrılmak istemediğinizi görmeniz; sizin öleceğinize delalet şeklinde yorumlanır.Rüyanızda bir kadının boynunuza sarıldığını görmeniz; âhirete ait v ..

rüyada boynuz görmek
herhangi bir duvarda büyük boynuzlu bir geyik başının asılı olduğunu görmesi; hanımının o kimseyi aldattığına kişinin rüyasında bir hayvanın boynuzu ile yaralandığını görmesi; o kimsenin kötü bir ha ..

rüyada boyun görmek
yani bir sorumluluk altına gireceğinize işaret eder.Bir kimsenin rüyasında kendi boynunun kalın olduğunu anlaması; o kimsenin üzerine aldığı görevi hakkıyla yerine getireceğine ve çalışma gücünün gün ..

rüyada boyun atkısı görmek
boynuna güzel bir atkı taktığını görmesi; o kimsenin şerefi ile oynamak isteyenlerin bu oyunlarında başarı elde edemeyeceklerine aksine kendi şeref ve haysiyetlerinin ayaklar altına alınacağına yoru ..

rüyada boyun bağı görmek
rüyanızda boynunuza yeşil renkli bir kravat taktığınızı görmeniz; arzu ve isteklerinizin kısa bir süre içinde tahakkuk edeceğine yorumlanır.Rüyanızda boynunuza beyaz renkli bir kravat taktığınızı gör ..

rüyada boyunduruk görmek
boyunduruk eğer kurşundan yapılmış.ise; rüya gören kimsenin önemli olmayan bir işte sebat göstereceğine eğer boyunduruk pirinçten yapılmış ise; rüya sahibinin kötü bir işte sebat edeceğine işaret şek ..

rüyada boza görmek
dolayısıyla rahat ve huzurlu bir yaşa; kavuşacağınıza işaret eder.Bazı tabircilere göre: Rüyanızda boza içtiğinizi görmeniz; eğer bekâr iseniz evleneceğinize hanımınızı boşamış iseniz; boşadığmız ha ..

rüyada bozguna uğramak görmek
rüyanızda düşman ordusu karşısında kendi ordunuzun bozguna uğradığını görmeniz; hayat yarışında herkes ilerleyip yükselirken sizin bocalayıp duracağınıza ve bir türlü de ilerleme imkânını el de edeme ..

Sayfalar:

reklam - gizlilik