Rüyanızda gördüğünüz nesneyi yazıp ara butonunu tıklayın

D Sözlüğü


rüyada davul sesi görmek
tutucu ve halkın nazarında iyi görülmeyen birtakım zenginlere delalet eder. Her türlü ses şamata ve gürültü çıkaran şeylerin rüyada görülmesi de aynı şekilde tabir edilir. ..

rüyada davulcu görmek
DAVULCU: Rüyada davulcu görülmesi; haber getirip-götüren kişi ile tabir edilir. Bazı yorumculara göre: Davul sesinin görülmesi; aslı olmayan birtakım yalan haberleri yayan kimseye veya boş yere halkı ..

rüyada dayak görmek
rüyasında kendisinin bir başkasına dayak attığını görmesi; rüya sahibinin dövdüğü kimseye yardım edeceğine bir kimsenin rüyasında iki kişinin birbirini dövdüğünü ve kendisinin de aralarına girdiğini ..

rüyada dayanmak görmek
bir başka yoruma göre: Rüyanızda arkanızı veya yanınızı bir yere dayayıp oturduğunuzu görmeniz; bir yere veya bir kuruma başkan olacağınıza işaret eder. ..

rüyada dayı görmek
amca ve teyze gibi yakın akrabalarından birini görmesi; o kimsenin bir iş konusunda birisinin yardımına muhtaç olduğuna kişinin rüyasında akrabalarının birinin evinde misafir olduğunu görmesi; o kim ..

rüyada dazlak görmek
kötü habere işarettir. Kişinin rüyasında kendisinin dazlak olduğunu izlemesi; o kimsenin yakın zamanda hoşlanmayacağı kötü ve üzücü bir haberle karşı karşıya kalacağına yorumlanır. Bir dazlağın rüyas ..

rüyada deccal görmek
düşmanların saldıracağına yeryüzünde kan dökülüp fitne ve fesadın ortaya çıkacağına delalet eder. Eğer bu rüyayı gören yolcu ise o kimsenin yolunun kesileceğine işaret eder. Rüyasında deccal gören ..

rüyada deccalın çıkması görmek
DECCALIN ÇIKMASI: Bir kimsenin rüyasında deccalın çıktığını görmüşse; insanlar arasından çıkacak bidatçi ve sapık bir kimseye delalet eder. ..

rüyada dede görmek
bir başka tabire göre de: Kişinin rüyasında kendisini dede olmuş görmesi; o kimseyi huzurlu günlerin beklediğine sağlıklı ve uzun ömürlü olacağına yorumlanır. Bir diğer tabire göre: Kişinin rüyasınd ..

rüyada dedektif görmek
DEDEKTİF: Rüyanızda bir dedektif görmeniz; hiç beklemediğiniz ve hayal etmediğiniz kötü bir haber alarak keder ve üzüntüye düşeceğinize yorumlanır. ..

rüyada dedikodu görmek
iyilikleri iptal etmeye işaret eder. Bir kimse rüyada bir insanı gıybet ettiğini görse ve o kimsenin yaptığı gıybet fakirlikle ilgili ise o fakirlik gıybet eden kimseye döner. Eğer yaptığı gıybet re ..

rüyada def görmek
kadınların işine fazla karışmaya Kadının def görmesi ve çalması sevince Kadınların kendi aralarında def çalıp eğlenmeleri düğün nişan vs. gibi bir merasime Def çalan birini görmek ferah ve sevinc ..
rüyada defin görmek
Canlı olarak kabre konmak zulme uğramaya Kabre konmak bazen ev sahibi olmaya üzerine toprak atılırsa mala Evine kendi evine defnolmak iş ve mesleğini yürütecek bir evlada Birinin kendi evine def ..

rüyada define görmek
mala yahut zina mahsulü çocuğa delalet eder. Rüyada define görmek helal rızka ve ganimet malına işarettir. Bazen de bu rüya mirasa zinadan çocuğa ve dışarı atılmış şeylere işarettir. Rüyada define ..

rüyada defnedilmek görmek
uzak bir yolculuğa çıkar ve orada mala nail olmaktan mahrum olur. Ölmeksizin sağ olarak kabre defnedildiğim gören kimse onu defneden kimseyi tanıyorsa o adam rüyayı gören hakkında zulmünü açığa vuru ..

rüyada defter görmek
maişetini ayarlamaya işarettir. İşsiz kimse için defter görmek iş bulmaya işarettir. Defter görmek menfaat ve rızıklara bazen de kast ve himmete sıkıntı ve şiddete ve rızık aramak için yolculuğa ..

rüyada değirmen görmek
Bekar erkek ve kız için evlenmeye yoksul için zenginliğe ailenin bütün fertleri için sıkıntı ve darlıktan kurtulmaya Ev değirmeni dünya nimetlerine değirmen bulunmayan evde değirmen görmek sıkınt ..

rüyada değirmenci görmek
Yaşlı ve nurlu yüzlü değirmenci güngörmüş insana genç ve hırpani kılıklı değirmenci şüpheli kazanç ehli güvenilmez kimseye delalet eder. ..

rüyada değiş görmek
daha iyi bir şeyle trampa ettiğini görmesi o kimsenin bir zarara uğramasına dünya ve ahiretçe ondan daha hayırlı bir bedel ve mükâfata nail olmasına işarettir. ..

rüyada değnek görmek
birisini kötülemeye delalet eder. Rüyada elinde bir değnek olduğunu ve onunla bir şeye vurduğunu gören kimse arzu ettiği şeye yolsuzlukla erişir. Değnekle vurduğu şeye vurduğunda hissettiği kuvvet ..

rüyada dehliz görmek
elinde büyük işlere helal olan şeylere ve sözleşme yapan görevliye işarettir. Dehliz bekçi yahut kapıcıya yahut kendisiyle cennete veya cehenneme girmeye sebeb olacak amele işarettir. Bazen de dehl ..

rüyada dehşet görmek
sevinçli bir haber almasına işarettir. ..

rüyada deli görmek
hayır ehli olan bir kimseye Bilinen deli ibretli işlere Bir şeyin dokunması yahut teması ile aklında noksanlık meydana geldiğini görmek büyük günah işlemeye yahut faiz yemeye Sebepsiz delilik mal ..

rüyada delik görmek
iş ve diğer hususlarda meydana gelen pürüzlere; Sağlam yapıları veya sert cisimleri deldiğini görmek bakire kızlara sarkıntılık yapmaya yahut ülkede gezinerek haber araştırmaya ya da ev halkının gidi ..

rüyada delikanlı görmek
düşmana galip gelmeye ihtiyaçların giderilmesine ve hayırlı insana Delikanlı görmek akılsızlık yapmaya acemice davranmaya Delikanlı bazen dolunaylı bir gecede açık havada gezinmeye Delikanlı ile ..

rüyada delilik görmek
izzet ve zenginliğe ve dünyanın kendisine yönelmesine ve onu arzu eden kimse için ferahlık ve sevince işarettir. Rüyada bir kimsenin bir şeyin dokunması ile aklında noksanlık meydana geldiğini görmes ..

rüyada dellal görmek
arabulucu gayret ehli kimseye Dellal olduğunu görmek hayırlı amel işlemeye hidayete ve güzel övgüye delalet eder. ..

rüyada demet görmek
DEMET: Rüayda demet görnek; Rüyada görülen bir demet ot kefareti yemine işarettir. ..

rüyada demir görmek
Güç ve kuvvete mal ve mülke; Demire istediği şekli kolaylıkla vermek; zorlukların üstesinden gelmeye Demiri dişiyle çiğnemek; zorlu bir topluluğa zarar vermeye Demiri ekmeğe katık yapıp yemek her ..

rüyada demir kürek görmek
bekâr ve hizmetçi satın almak arzusunda olan için nikâha ve hizmetçi almaya zirâatçılar için hububat ve zirâatlarını toplamaya yorumlanır. ..

Sayfalar:

reklam - gizlilik