Rüyanızda gördüğünüz nesneyi yazıp ara butonunu tıklayın
İstihare nedir, nasıl yapılır?

İstihare yaratandan hayırlı şeyler istemektir, sözlük anlamıda bir konu hakkında hayırlı sonuçlar dilemektir. İstihare yapmak yada istihareye yatmak; yapmak istediğimiz herhangi birşeyin kendimize hayırlı olup olmayacağını öğrenmek için iki rekat namaz kıldıktan sonra dua edip uyumaktır. Amaç rüyada yapmak istediğimiz işin bizim için hayırlı olup olmayacağı konusunda bir işaret görmek veya bulmaktır. Ancak asıl olan uyumak ve rüya görmek olmasada bazı islami kaynaklara göre (Şerh Şir'atül-İslam) Namaz kılıp, dua da edildikten sonra abdestli halde kıbleye doğru yatmaktır. Ancak vakit uyumak için müsait değilse istihare namazı kılmak sünnettir.


Eğer namazı kılıp duanızı ettikten sonra kıbleye doğru yatarsanız rüyanızda göreceğiniz yeşil veya beyaz renk merak ettiğiniz iş konusunda hayırlı bir işarettir ancak kırmızı veya siyah renk görürseniz o iş sakıncalı bir iştir ve ondan uzak durmak gerekir..

İstihare duası: "Allâhümme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'elüke min fadlike'l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemu ve lâ a'lemu ve ente allâmu'l guyûb. Allâhümme inkünte ta'lemu enne hâza'l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri tev âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in künte ta'lemu enne hâza'l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ev âcili emri ve âcilihi f'asrifhu anni va'srifni anhu ve'kdur li el-Hayra haysü kâne. Sümme ardihi bihi"

İstihare duasının anlamı: "Allah'ım yapmayı düşündüğüm su işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır. Kudretinle senden güç istiyorum. Senin büyük fazlından ihsan buyurmanı dilerim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen şeyi çok iyi bilensin, Allah'ım. Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Eğer bu işi; dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla hoşnut buyur"

İstihare namazın nasıl kılınır ve hangi dualar okunur: "İstihare namazında nelerin okunacağı hadisle sabit değilse de, birinci rekâtta Fatiha'dan sonra Kâfirun, ikinci rekâtta ise, İhlâs sûrelerinin okunması güzel görülmüştür. Nevevî bunu müstehab görür. İmam Gazzalî de bu sûrelerin okunması gereğinden İhya'da söz etmiştir. İbn Ömer'in şöyle dediği nakledilmiştir: "Resulullah (s.a.s)'i bir ay süreyle izledim, sabah namazının sünnetinde, Kâfirun ve İhlas sûrelerini okurlardı. Gazzâlî'nin bu gibi hadislerden mülhem olarak, istihâre namazında da benzer kıraati uyun gördüğü söylenebilir."

İstihareden önce veya sonra istişare yapılması önerilmektedir. İstişare bir konu hakkında bilgi almak, danışmak anlamına gelir. Buda salih olduğuna inandığımız temiz kişiler ile yapılır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) "İstihare yapan zarar etmez, istişâre edende pişman olmaz" buyurmuşlardır.
Son olarak: istihare namazı kerâhat vakitleri dışında kılınması gerektiği belirtilmiştir.


reklam - gizlilik