Rüyanızda gördüğünüz nesneyi yazıp ara butonunu tıklayın

Rüyada sığır görmek


Rüyada Sığır görmek Bulunduğu durumdan terakki etmeye, mala, şerefe. Semiz ve besili sığır takva sahibi kadına, ucuzluk ve bolluğa; sıska ve zayıf sığır kıtlık ve sıkıntıya. Semiz sığır eti aldığını görmek zengin bir kadınla evlenmeye yahut eşinden dünyalık elde etmeye. Yüklü inek görmek eşinin hamile kalmasına yahut bolluk ve ucuzluğun hüküm sürdüğü bir seneye. İneğin sütünü sağmak ve bunu içmek zenginliğe, malın ziyadeleşmesine, izzet ve şerefe. İneği sadece sağmak mal biriktirip bundan sarfetmemeye. İneğin kendine doğru gelmesi mübarek seneye, ondan uzaklaşması iyi olmayacak bir seneye. Öküz veya ineğin tırmalaması hastalığa, onlardan birinin üzerine sıçraması şiddet ve üzüntüye, ısırıp boynuzları ile vurması ev halkından görülecek hiyanet ve eziyete. Sığır ve öküz boynuzu görmek çok mala nail olmaya, durumunun düzelmesine ve güzel isimle anılmaya. Sığır ya da öküzü bir ağaçta görmek yahut bunların ısırması çok günah işlediğine. Sığırın eve girip kendisini boynuzladığını görmek zarar ve ziyana uğramaya, ehli ve akrabası arasında güven içinde olmamaya. Sığırın eti ve sütü mal ve devlete, dince güzelliğe ve hastalıktan şifa bulmaya. Sığırın iç yağı ucuzluğa, bolluk ve mala, derisi mala. Sığır, çok verimli sürülmüş araziye. Semiz bir ineğe bindiğini görmek zenginliğe,zayıfına binmek yoksulluğa; ineğe binmek bazen evlenmeye yahut hanımının vefat etmesine. İnekle cinsi münasebette bulunduğunu görmek, inanılmayacak derecede bolluk yaşanacak bir seneye. Rüyada sığır görmek. Çok güzel bir hayat yaşayacağınıza, verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız demektir. Sığır eti yemek, helal yollardan, çok para kazanacağınıza yorumlanır. Sağlıklı sığır,varlığın ve zenginliğin işaretidir. Zayıf bir sığır gördüyseniz,yanlış tutumunuzdan dolayı hayat boyu ağır şekilde çalışacağınız anlamına gelir. Besili, sağlıklı bir sığır bolluktur. Rüyada sığır görmek, mal ile yorumlanır. Sığırı kesip etini dağıttığınızı görmek, hayırlı bir işe gireceğinizi, kısmetinizin açılacağına, sığırın sütünü sağdığınızı görmek, başka birinden helal mal edinmeye işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen sığırlar sendere işarettir. Siyah ve sarı sığır, sevinç, bolluk ve ucuzluk olan senedir. Sığırın başındaki beyazlık senenin başındaki şiddete, belindeki alacalık, senenin ortasındaki şiddete, kalçasındaki alacalıksa senenin sonundaki şiddet ve zahmete işarettir. * Semiz sığırlar ucuzluk ve bolluk senelere, zayıf ve zebun sığırlar, kitlik senelere işarettir. Sığır eti yediğini gömek, senedeki helal malın ifadesidir. Denilmiştir ki, sığır, yüksekliğe, mala, şerefe, ucuzluk ve bolluğa işarettir. Görülen sığır, yağlı ve semiz olursa, takva sahibi bir kadina işarettir. Sığır boynuzlu ise, kocasını men eden ve ona bugz eden bir kadına işarettir. Eğer sığırdan süt sağılıyorsa, menfaatli, hayırlı bir kadına isarettir. Sığırı sağmak istese, fakat boynuzuyla onu men etse, kocasından nefret eden cerbezeli bir kadına işarettir. Başka birisinin o sığırı sağdığını, fakat onu men etmediğini görse: sağan kimse rüyayı görenin hanımına hainlik eder. Sığırın karın ve işkembesi o sene içerisinde kıymeti olmayan mal ve rızka ve bolluğa işarettir, ineğin yüklü olduğunu görenin hanımı gebe kalır. Bir inek satın aldığını gören kimse yeni kurulmuş bir müesseseye memur olur. Kendi evinde, buzağısını emziren bir ineğin olduğunu görse, kendi kızına pezevenklik eden bir hanıma işarettir. Bir sığır bulduğunu gören kimse, şerefli bir kimseden sanat öğrenir. Eğer bekar ise mübarek bir kadınla evlenir.Bir kimse kendisine inek sütü verildiğini görse, güzel huylu, saliha ve şerefli bir kadınla evlenir. Yahut ona saltanat ve velayet nasip olur. Maruf bir sığıra bindiğini görse, zenginlik ve servete nail olur, endişe ve üzüntüden kurtulur. Evine sığır girip kendisini boynuzladığını görse zarar ve ziyana uğrar, ehli ve akrabalarından emniyetsizlik içinde bulunur. Öküz ve sığır boynuzunu gören kimse büyük mala sahip olur ve hali düzelir. İnsanlar arasında güzel isimle yad edilir. Sığır ve öküzü bir ağaçla dövdüğünü görse, Allah indinde çok günah sahibi kimselerden olduğuna işarettir. Onları ısırdığını görse yine tabir aynıdır. Öküz ve sığırın kendisini tırmaladığını görse, sığırın tırmaladığı miktarca hasta olur. Üzerine sığırın sıçradığını gören kimseye, şiddet ve azap erişir ve öldürülmesinden korkulur. Üzerine bir öküzün düştüğünü gören kimse, o sene içerisinde vefat eder. Siyah bir sığıra bindiğini veyahut sığırın, evine girmesiyle onu evine bağladığını gören kimseye sevinç, hayır ve ihsan erişir ve kendisinden endişe, sıkıntı, hüzün ve vahşet dağılır. Rüyada sığır görmek herkes için iyidir. Sığırların bir yerde toplanmalarını görmek, ızdıraba, seslerini yükseltip bağırmaları, edepsiz bir takım maruf insanlara işarettir. Tamamen yüzülmüş sığır, akrabadaki musibete, yarısı yüzülmüş sığır, kızkardes veya kızdaki musibete, dörtte biri yüzülmüş sığır hanımdaki musibete, dörtte birden daha az yüzülmüş ise diğer akrabalardaki musibete işarettir. Yüklü inek, bolluk ve ucuzluk umulur bir seneye işarettir. İneği sağıp sütünü içtiğini gören kimse, fakirse zengin olur, izzet ve şerefi yüceleşir. Zengin ise zenginliği ve şerefi artar. Bir kimseye rüyada erkek veya dişi bir buzağı verilse bir çocuğu dünyaya gelir. Bir kimse rüyada gerek önde ve gerek arkada olsun sahipsiz ve meçhul bir sığır sürüsünü görse, yahut o sığırlar bir yere girse veya çıksalar,eğer o sığırların rengi sade sarı veya kızıl ise o mevzide zuhur edecek hastalığa, renkleri muhtelif ise yine senelere işarettir. Bir sığıra sahip olduğunu görse, ucuzluk ve bolluk seneye, sığır yüklü ise ucuzluk ve bollugun daha fazla olmasına işarettir.Bir kimse bir sığırı iple tuttugunu görse, güzel ahlaklı ve dindar bir kadınla evlenir, ineğe bindiğini gören kimsenin hanımı vefat eder ve ondan miras alır. Bazı tabirciler, o kimse evlenir, demişlerdir. Sığır eti veya sütünü yediğini gören kimse, mal ve devlete ve dinen mükemmelliğe erişir, hasta ise Allah şifa verir. Sığırın iç yağını yediğini gören kimse, ucuzluk, bolluk ve nimete nail olur. Sığır yağı yediğini görenin malında fazlalık olur. Kendisine sığır derileri verildiğini gören kimse sultandan veya sultanın memurundan mal alır. Kendisinden sığır derileri alındığını gören kimse Sultana bir mal ödemekle yükümlü olur. Kendisinin birtakım sığır derilerine sahip olduğunu görse, sultan veya şerefli birisi tarafindan eline mal geçer. Bazen sarı sığır, miras yüzünden şer ve şiddete işarettir. Sığır, güzel işlenmiş bir araziye de işarettir. Bakara Suresinde beyan edilen Beni israil sığırını görmek, ona sahip olan kimse için katletmek sebebiyle fitneye, yahut rüya sahibinin, o sığırı gördüğü şehirde bir alametin çıkacağına işarettir. Rüyayı gören, anasına itaatsiz ise, ona itaat eder. Yabani sığırı boğazladığını gören kimse, güzel bir kadın tarafindan mal sahibi olur. üyasinda vahsi sigir gören veya birinin kendine bir vahsi sigir verdigini görenin eline ganimet mal geçer. Vahsi sigirin derisi, basi ve eti ganimetle yorumlanir. Disi vahsi sigir ese, yavrusu evlada, bir rivayete göre basi da devlet veya kuvvete delalet eder. Ebu Said El-Vaiz’e göre; rüyada bir disi vahsi sigir bulup da etinden yiyenin eline güzel bir kadinin mali geçer. Avlanma maksadi ile olmayarak, vahsi sigira ok veya kursun attigini gören, bir kadina iftirada bulunur. Eger avlanmak maksadi ile atar ve vurursa eline mal ve ganimet geçer. Vahsi bir sigira kursun atip isabet etmedigini görenin, istedigi ve bekledigi is olmaz. Rüyada görülen yabani sigiri görmek, çok ibadet eden ve ehil sünnetten ayrilmis bulunan lider bir kimseye isarettir. Rüyada kendi basini yabani sigir basi oldugunu gören kimse, reislik ganimet ve yabanci olan birtakim insanlara amir olur. 7713Rüyada sığır görmek (16425) defa okundu.
Benzer rüya yorumları:

sığır için yapılan yorumlar
Yazan: aysun (2013-06-09 07:43:48)

bir sürü vahşi sığır gördümBu rüyaya yorum yazmak veya kendi rüyanızı yazmak istermisiniz?


Adınız :

E-posta :
(Epostanızı diğer kullanıcılar göremez)

Yorumunuz:


reklam - gizlilik